Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår ekonomiska historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige som speglar vår ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Häng med!

Kalendern bygger bl a på boken Fånga platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia, skriven av Anders Johnson (SNS Förlag), artiklar ur vår tidskrift Företagshistoria och andra källor.


Lucka 1. Shopping i Luleå

Lucka 2. Grimeton radiostation

Lucka 3. Porla Brunn

Lucka 4. Boliden

Lucka 5. Lilla Essingen

Lucka 6. Göta kanal

Lucka 7. Algots i Borås

Lucka 8. Felix, Eslöv

Lucka 9. Knaust, Sundsvall

Lucka 10. Kockums, Malmö

Lucka 11. Kvarnsvedens pappersbruk, Borlänge

Lucka 12. Isaberg Rapid, Hestra

Lucka 13. Pricks småbrödsfabrik, Tierp

Lucka 14. Ahlgrens, Gävle

Lucka 15. Hagfors Järnverk, Hagfors

Lucka 16. Jävre turiststation, Piteå

Lucka 17.Kristinedals fabriker, Lidköping

Lucka 18. Bruzaholms bruk, Eksjö

Lucka 19. Norrköping

Lucka 20. Ågestaverket, Stockholm

Lucka 21. Klädesholmen, Tjörn

Lucka 22. Högfjällshotellet, Sälen

Lucka 23. Företagsamma Helsingborg

Lucka 24. Industristaden Göteborg