Om Bizstories

Nyhetsportalen BizStories samlar de bästa texterna om företagsarkiv, history marketing och näringslivshistoria. En ämnesportal från Centrum från Näringslivshistoria som lyfter värdet av näringslivshistoria, både för de enskilda företagen och för samhället i stort.

Här finns artiklarna om hur företag i olika delar av världen arbetat för att lyfta fram sin historia. Här kan du läsa om företagsarkiv som finns både som fysiska museum och digitala världar. Här lyfts de oberättade historierna från svenskt företagande och näringsliv fram.

Här finns texter av Alexander Husebye, Edward Blom, Anders Johnson, Alice Teodorescu, Anita du Rietz, Börje Isakson, Carola Lemne, Eva Ersson Åbom, Gudrun Schyman, Hans de Geer, Ingrid Giertz Mårtensson, Linda Skugge, Lennart Francke, Malin Alfredsson, Nils Johan Tjärnlund, Per TH Dahl, PJ Anders Linder, Ronald Fagerfjäll, Urban Bäckström och många fler. För att inte tala om alla texter från Centrum för Näringslivshistorias kunniga arkivarier och redaktörer.

Vill publicera en text på BizStories? Hör av dig.

Ansvarig utgivare: Anders Sjöman.

Anders Sjöman

Kommunikationschef