Om Bizstories

Nyhetsportalen BizStories samlar sedan 26 november 2015 de bästa texterna om företags- och näringslivshistoria, om företagsarkiv och företagen som aktivt använder sin historia för sin framtida utveckling. En ämnesportal från Centrum från Näringslivshistoria som lyfter värdet av näringslivshistoria, både för de enskilda företagen och för samhället i stort.

Här finns artiklarna om hur företag i olika delar av världen arbetat för att lyfta fram sin historia. Här kan du läsa om företagsarkiv som finns både som fysiska museum och digitala världar. Här lyfts de oberättade historierna från svenskt företagande och näringsliv fram.

Många av texterna kommer direkt från vår systertidning Företagshistoria, som även den ges ut av Centrum för Näringslivshistoria, och som kommer med fyra nummer om året.

Vill publicera en text på BizStories? Hör av dig.

Ansvarig utgivare: Anders Sjöman.

Anders Sjöman

Kommunikationschef