Läs tidningen Företagshistoria

Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Vi berättar om människor, händelser, produkter och företag ur näringslivets historia.

I årets första nummer av Företagshistoria slår vi ett slag för revisorernas viktiga uppdrag. Vi har granskat arbetet med att försöka bringa ordning i det kaos som Ivar Kreuger lämnade efter sig vid sin död 1931. Revisorerna arbetade i nio månader med detta och i kölvattnet kom lagar att ändras och revisorsrollen att uppgraderas med nya och strängare krav.

Vi blickar också ut i världen och berättar om ett tidigt handelskompani som kopplade ihop Sverige och Island. Och vi tar en titt

Ute i handeln nu!

Köp tidningen här

Utgivning av Företagshistoria 2022

Tidningen Företagshistoria ges ut av Förlaget Näringslivshistoria och kommer fyra gånger om året

  • nr 1 2022, i butik från 15 mars, hos prenumerant 11 mars
  • nr 2 2022, i butik från 14 juni, hos prenumerant 10 juni
  • nr 3 2022, i butik från 27 sep, hos prenumerant 23 sep
  • nr 4 2022, i butik från 6 dec, hos prenumerant 2 dec

Kontakta oss

Har du frågor kring din prenumeration eller vill felanmäla utebliven tidning? Kontakta vår prenumerationstjänst på foretagshistoria.prenservice.se/Kundtjanst eller på 08-522 18 312.

Har du tankar, synpunkter eller tips på vad vi borde ta upp i Företagshistoria?
Kontakta vår redaktion på redaktionen@foretagshistoria.se

Vill du annonsera i tidningen? Kontakta chefredaktören Sara Johansson sara.johansson@naringslivshistoria.se för priser och mer information.

Du når oss enklast via redaktionsmejlen, men vill du hellre skicka per post finns vi på:

Tidningen Företagshistoria
Centrum för näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma

Är du medlem i Centrum för Näringslivshistorias vänförening? Då ingår tidningen! Kontakta oss så ser vi till att du får din tidning.

Redaktionsråd

Företagshistoria har ett redaktionsråd som beslutar om frågor kring tidskriftens form och och innehåll. I redaktionsrådet ingår:

Ladda ned och läs gamla nummer

Här kan du ladda ned äldre nummer av Företagshistoria (som fram till 2014 hette Företagsminnen).

Vill du köpa äldre nummer? Vi säljer äldre nummer av tidningen i vår webbshop. Om du inte hittar de årgångar som du är intresserad av kan du mejla info@naringslivshistoria.se.

Sara Johansson

Chefredaktör