Lucka 6:  Göta kanal
VISA BILDTEXT
Göta kanal, Rödesund vintern 1905. Källa Karlsborgs fästningsmuseum.

UR ARKIVET AV: Anders Landén 2021-12-06

Lucka 6: Göta kanal

Statsrådet och sjömilitären Baltzar von Platen fick uppdraget att bygga Göta kanal efter att han presenterat avhandlingen Afhandling om canaler genom Sverige. År 1832 invigdes den 190 kilometer långa kanal som löper från orten Sjötorp vid Vänerns östra strand till havsviken Slätbaken vid Östersjöns västra kust.

När den invigts kunde man färdas per båt hela vägen från den svenska västkusten, via Trollhätte kanal och Göta älv till Vänern, där Göta kanal sedan tog vid så att man kunde fortsätta skeppas till svenska östkusten. Det var genare än att färdas runt landets södra udde – och dessutom slapp man betala tullavgifter till dansken nere vid Öresund.

Det krävdes 58 000 soldater från 16 regementen som sammanlagt gjorde sju miljoner dagsverken om 12 timmar för att gräva kanalen. Den grävde de för hand med plåtskodda träspadar. Hela projektet, som pågick mellan 1810 och 1832, kostade nio miljoner riksdaler – vilket motsvarade drygt 12 miljarder kronor, i 1995 års penningvärde.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.