Lucka 16: Jävre turiststation, Piteå
VISA BILDTEXT
Vykort Jävre turiststation u å. Källa: Piteå museum.

UR ARKIVET AV: Jöns Posse 2021-12-16

Lucka 16: Jävre turiststation, Piteå

I början och i mitten av 60-talet byggdes turistnäringen upp i Norrbotten. Jävre Turiststation var en viktig del av den satsningen. Stationen las ner efter trafikomläggningen men återinvigdes i början av 2000-talet.

Turiststationen byggdes år 1966 av Norrbottens Trafikförbund med ekonomiskt stöd från Piteå Kommun och med arbetsmarknadsmedel. Den invigdes 1967 och var då Sveriges första moderna turiststation för bilister. Här skulle turisterna få information, handla souvenirer och njuta av utsikten genom det stora panoramafönstret mot Jävreviken. Idén var att anläggningen skulle bli ”Porten till Norrbotten”, en modern turistinformationsanläggning strategiskt placerad vid kustvägen upp mot Norrbotten.

I samband med högertrafikomläggningen år 1967 blev placeringen inte längre så strategisk. Anläggningen hamnade på fel sida av E4:an. Turiststationen förlorade ett stort antal besökare när den naturliga infartsvägen försvann. De flesta av de bilburna turisterna, vilka turistanläggningen i första hand riktade sig till, for förbi.

Efter elva år lades den kommunala turistservicen ner. De kommande åren tjänstgjorde byggnaden som bland annat mattväveri med försäljning och som bostad. Efter 20 år av förfall och ägarbyten stod Piteå Kommun åter som fastighetsägare år 1999 och ett beslut om rivning togs för andra gången. Men kommuninvånarna ville annorlunda och protesterade. Piteå-Tidningen anordnade en omröstning bland läsarna, vilken visade att en majoritet ville bevara byggnaden. Norrbottens Museum väckte frågan om byggnadsminnesförklaring av den en gång så uppmärksammade och tidstypiska turiststationen.

Nu började ett omfattande restaureringsarbete där turiststationen återgavs sitt ursprungliga utseende med bland annat fasadens färgsättning i gråblå och beiga nyanser. Idag är stationen bland annat hem åt en utställning om bilismen på 60-talet med nästan allt en sextiotalsnostalgiker kan önska sig.

Under högtidliga former återinvigdes Jävre Turiststation i juni år 2003 då även byggnaden förklarades som byggnadsminne. Åter hade Jävre under sommarperioden en turiststation som är porten till Västerbotten och Norrbotten.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.