Lucka 23: Företagsamma Helsingborg
VISA BILDTEXT
Helsingborg på 1960-talet med utsikt över hamnen och Danmark på andra sidan sundet. Foto: Gösta Nordin. Centrum för Näringslivshistorias bildsamlingar.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2021-12-23

Lucka 23: Företagsamma Helsingborg

Helsingborg har beståtts med det stoltaste epitet som har förärats någon svensk stad, nämligen ”Konsulernas stad”. Staden har nämligen präglats av internationellt engagerade affärsmän som utnämnts till konsuler för andra länder. År 1930 fanns 20 konsuler i staden.

Under 1800-talet gjordes stora vinster på spannmålsexporten till Storbritannien, vilka användes till omfattande industriinvesteringar och till uppförandet av den ståndsmässiga stenstaden. Helsingborg fick Skånes mest allsidiga näringsliv med industrier i många branscher och därtill starka inslag av handel,
transport och andra tjänstenäringar som till exempel reklam. Företagen byggdes till stor del upp av kraftfulla lokala entreprenörer.

Två framträdande konsuler var Nils Persson och Petter Olsson. Persson öppnade egen diversehandel 1860 och började där sälja importerad guano, som användes som gödningsmedel i jordbruket. Persson grundade sedan flera industrier för tillverkning av bland annat konstgödsel, tegel och socker.

Petter Olsson fick burskap som handlare 1853 och kom att bli en av landets största spannmålsexportörer. Han bidrog även till anläggandet av en ångkvarn och flera andra industrier. Konsul Perssons ståtliga villa ligger kvar på Södergatan. År 1872 rekryterade Petter Olsson den danske hamningenjören Johan Dunker för att leda hamnutbyggnaden i Helsingborg. År 1891 grundade Dunker Helsingborgs Gummifabrik med
Olsson som huvudfinansiär. Sonen Henry Dunker blev disponent 1894.

År 1905 blev Dunker även chef för Trelleborgs Gummifabrik (från 1964 Trelleborg AB). Henry Dunker utvecklade företagen så att de blev störst på respektive ort. Helsingborgsfabriken kom på 1960- och 70-talen att möta hård konkurrens från låglöneländer och lades ner 1980.

Trelleborgsfabriken tillverkade bildäck och industrigummi och hade lättare att klara den internationella konkurrensen. Henry Dunker blev en av Sveriges rikaste personer och ledde företagen till sin död 1962. Han testamenterade sin förmögenhet till fonder och stiftelser som är majoritetsägare i Trelleborg AB men vars avkastning ska främja Helsingborg. Pengar har bland annat bidragit till Stadsteatern och Dunkers kulturhus.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.