Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria, Han har skrivit eller medverkat i cirka 150 böcker, bland annat om ABB, Ericsson och ICA, om svensk invandringshistoria samt biografier över Gustaf Dalén och Gustaf de Laval.

Lucka 24: Industristaden Göteborg

|

Ingen svensk stad är mer kosmopolitisk än Göteborg. Här finns landets största hamn och många företag som sysslar med import och export. Stadens historia är präglad av kontakterna över havet.

Lucka 23: Företagsamma Helsingborg

|

Helsingborg har beståtts med det stoltaste epitet som har förärats någon svensk stad, nämligen ”Konsulernas stad”. Staden har nämligen präglats av internationellt engagerade affärsmän som utnämnts till konsuler för andra länder. År 1930 fanns 20 konsuler i staden.

Lucka 19: Industristaden Norrköping

|

Vid Motala ström i centrala Norrköping finns landets mäktigaste industrilandskap. Här ligger välbevarade fabriksbyggnader, huvudsakligen från åren 1850–1917. Norrköping hade ett idealiskt läge med mycket vattenkraft och goda kommunikationer.

Lucka 18: Bruzaholms bruk, Eksjö

|

Få företag kan visa upp över 360 år av så gott som obruten verksamhet. Men på Bruzaholms Bruk, beläget i Småland, tändes masugnens träkol för första gången 1660. I dag är det både ett stycke svensk industrihistoria och en levande exportindustri.

Lucka 12: Isaberg Rapid, Hestra

|

Företaget Isaberg Rapid startade år 1936 med att tillverka celluloidfodral för kartor, körkort och ransoneringskort och utvecklades till världsföretag inom häfttutrustning.

Lucka 10: Kockums, Malmö

|

Kockums var en av de stora verkstadsindustrier som utgjorde ryggraden i det svenska näringslivet under den högindustriella epoken.

Lucka 7: Algots, Borås

|

Bondsonen Algot Johansson startade som knalle och grundade 1907 en verksamhet som blev Skandinaviens största konfektionsföretag – Algots. Algots var en av de första i Sverige med löpande band-principen och svenska jeans men klarade inte av 70-talets tekokris.

Lucka 4: Boliden, Skelefteå

|

År 1924 upptäcktes en malmfyndighet här som, förutom guld, innehöll bl a koppar och silver. Ett drygt år senare hissades den första malmtunnan upp ur det som skulle bli Europas största guldgruva.

Med makt och ansvar

|

Företagsledaren och SAF-ordföranden Curt Nicolin var en av svensk industris mest betydelsefulla aktörer under den senare halvan av 1900-talet. I år skulle denne gigant inom näringslivet fyllt 100 år.

Lucka 24: Tumstocken

|

En tumstock, uppfanns av Karl-Hilmer Johansson Kollén på 1880-talet när metersystemet var på väg att ersätta tumsystemet.