Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria, Han har skrivit eller medverkat i cirka 150 böcker, bland annat om ABB, Ericsson och ICA, om svensk invandringshistoria samt biografier över Gustaf Dalén och Gustaf de Laval.

Med makt och ansvar

|

Företagsledaren och SAF-ordföranden Curt Nicolin var en av svensk industris mest betydelsefulla aktörer under den senare halvan av 1900-talet. I år skulle denne gigant inom näringslivet fyllt 100 år.

Lucka 24: Tumstocken

|

En tumstock, uppfanns av Karl-Hilmer Johansson Kollén på 1880-talet när metersystemet var på väg att ersätta tumsystemet.

Lucka 23: Den svenska metoden

|

I slutet av 1940 talet lanserade Atlas Copco (då Atlas Diesel) tillsammans med Sandvik ”den svenska metoden” för bergborrning enligt principen ”en man – en maskin”.

Lucka 22: Vasaloppet

|

1521 åkte kung Gustav Vasa det första Vasaloppet. 401 år senare väckte tidningsmannen Anders Pers idén att denna historiska händelse skulle uppmärksammas med ett nytt Vasalopp.

Lucka 21: Mineralvatten

|

Världens första fabrik för konstgjort mineralvatten grundades i Falun, Dalarna 1776 av kemisten och mineralogen Johan Gottlieb Gahn.

Lucka 20: Säkerhetständstickor

|

Säkerhetständstickan uppfanns av Gustaf Erik Pasch i Stockholm 1844. Genom att fästa fosforn på stickan och tändsatsen på ett särskilt plån förhindrades att tändstickan tändes oavsiktligt.

Lucka 19: Turn-O-Matic

|

Industridesigners Tom Ahlström och Hans Ehrich på A&E Design skapade kösystemet ”Turn-O-Matic” med könummerautomat.

Lucka 18: Losec

|

Losec är läkemedel som används för behandling av bland annat blödande magsår, den utvecklades i lönndom av en grupp forskare på Astra Hässle.

Lucka 17: Pacemaker

|

Den inopererbara pacemakern hör till de viktigaste medicintekniska innovationerna inom kardiologin. Många människor har fått helt nya liv tack vare den.

Lucka 16: Valla

|

Under 1940-talet utarbetade Astra, numer en del av Astra Zeneca, en serie skidvallor för olika underlag.