Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria, Han har skrivit eller medverkat i cirka 150 böcker, bland annat om ABB, Ericsson och ICA, om svensk invandringshistoria samt biografier över Gustaf Dalén och Gustaf de Laval.

Hyllade snillen eller bortglömda grundare?

|

I den biografiska historieskrivningen finns ingen objektiv rättvisa. En del betydelsefulla personer försvinner snabbt i glömska. Andra kanske uppmärksammas under en period men kommer ett par generationer senare bara att vara kända av de närmast sörjande. En tredje kategori blir odödliggjorda genom ständiga hyllningsskrifter.

Bönan tog svenskarna med storm

|

Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715.

Vägen till friskolereformen

|

År 1992 genomfördes friskolereformen i Sverige. Efter decennier av offentligt skolmonopol upplevde många i skolvärlden det som att frisk luft blåste in genom nyöppnade fönster. Privata skolkrafter har annars legat bakom mycket av den svenska skolans utveckling.

Lucka 24: Industristaden Göteborg

|

Ingen svensk stad är mer kosmopolitisk än Göteborg. Här finns landets största hamn och många företag som sysslar med import och export. Stadens historia är präglad av kontakterna över havet.

Lucka 23: Företagsamma Helsingborg

|

Helsingborg har beståtts med det stoltaste epitet som har förärats någon svensk stad, nämligen ”Konsulernas stad”. Staden har nämligen präglats av internationellt engagerade affärsmän som utnämnts till konsuler för andra länder. År 1930 fanns 20 konsuler i staden.

Lucka 19: Industristaden Norrköping

|

Vid Motala ström i centrala Norrköping finns landets mäktigaste industrilandskap. Här ligger välbevarade fabriksbyggnader, huvudsakligen från åren 1850–1917. Norrköping hade ett idealiskt läge med mycket vattenkraft och goda kommunikationer.

Lucka 18: Bruzaholms bruk, Eksjö

|

Få företag kan visa upp över 360 år av så gott som obruten verksamhet. Men på Bruzaholms Bruk, beläget i Småland, tändes masugnens träkol för första gången 1660. I dag är det både ett stycke svensk industrihistoria och en levande exportindustri.

Lucka 12: Isaberg Rapid, Hestra

|

Företaget Isaberg Rapid startade år 1936 med att tillverka celluloidfodral för kartor, körkort och ransoneringskort och utvecklades till världsföretag inom häfttutrustning.

Lucka 10: Kockums, Malmö

|

Kockums var en av de stora verkstadsindustrier som utgjorde ryggraden i det svenska näringslivet under den högindustriella epoken.

Lucka 7: Algots, Borås

|

Bondsonen Algot Johansson startade som knalle och grundade 1907 en verksamhet som blev Skandinaviens största konfektionsföretag – Algots. Algots var en av de första i Sverige med löpande band-principen och svenska jeans men klarade inte av 70-talets tekokris.