Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria, Han har skrivit eller medverkat i cirka 150 böcker, bland annat om ABB, Ericsson och ICA, om svensk invandringshistoria samt biografier över Gustaf Dalén och Gustaf de Laval.

Kerstin Hesselgren- Sveriges första yrkes­inspektris

|

Kerstin Hesselgren var en banbrytande kvinna som förändrade svensk politik och offentlig förvaltning. Känd som “Kerstin den första”, blev hon den första svenska kvinnan att inneha viktiga befattningar inom den svenska statsförvaltningen – och bana väg för framtida yrkeskvinnor.

Efter framgångarna

|

Det ligger i entreprenörers natur att hela tiden söka nya utmaningar. Var gör man då om man efter att ha uppnått stora framgångar inte har några tankar på att sätta sig på en parkbänk och mata duvor?

Lucka 14: Europapallen

|

Europapallen blir standard på europeiska järnvägar år 1957. Pallen är en svensk uppfinning utvecklad av Bygg- och Transportekonomi (BT) och SJ.

Hyllade snillen eller bortglömda grundare?

|

I den biografiska historieskrivningen finns ingen objektiv rättvisa. En del betydelsefulla personer försvinner snabbt i glömska. Andra kanske uppmärksammas under en period men kommer ett par generationer senare bara att vara kända av de närmast sörjande. En tredje kategori blir odödliggjorda genom ständiga hyllningsskrifter.

Bönan tog svenskarna med storm

|

Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715.

Vägen till friskolereformen

|

År 1992 genomfördes friskolereformen i Sverige. Efter decennier av offentligt skolmonopol upplevde många i skolvärlden det som att frisk luft blåste in genom nyöppnade fönster. Privata skolkrafter har annars legat bakom mycket av den svenska skolans utveckling.

Lucka 24: Industristaden Göteborg

|

Ingen svensk stad är mer kosmopolitisk än Göteborg. Här finns landets största hamn och många företag som sysslar med import och export. Stadens historia är präglad av kontakterna över havet.

Lucka 23: Företagsamma Helsingborg

|

Helsingborg har beståtts med det stoltaste epitet som har förärats någon svensk stad, nämligen ”Konsulernas stad”. Staden har nämligen präglats av internationellt engagerade affärsmän som utnämnts till konsuler för andra länder. År 1930 fanns 20 konsuler i staden.

Lucka 19: Industristaden Norrköping

|

Vid Motala ström i centrala Norrköping finns landets mäktigaste industrilandskap. Här ligger välbevarade fabriksbyggnader, huvudsakligen från åren 1850–1917. Norrköping hade ett idealiskt läge med mycket vattenkraft och goda kommunikationer.

Lucka 18: Bruzaholms bruk, Eksjö

|

Få företag kan visa upp över 360 år av så gott som obruten verksamhet. Men på Bruzaholms Bruk, beläget i Småland, tändes masugnens träkol för första gången 1660. I dag är det både ett stycke svensk industrihistoria och en levande exportindustri.