Lucka 3: Porla Brunn, Laxå
VISA BILDTEXT
En gäst dricker vatten vid Porla brunn, 1924. Foto: Anna Wilhelmina Hedström, Örebro läns museum. (Bilden är beskuren)

UR ARKIVET AV: Matilda Skoglöw 2021-12-03

Lucka 3: Porla Brunn, Laxå

Brunnsmiljö från hälsobrunnen som privilegierades 1819 och nedlades 1939. Vattnet började buteljeras 1923 och säljs numera i vattenautomater till bl a arbetsplatser.

Brunnen i Porla öppnade redan 1724 men var under hela 1700-talet relativt okänd bland allmänheten men i början av 1800-talet fick kurortsverksamheten i Porla emellertid ett uppsving. Bland annat besökte författaren Selma Lagerlöf orten.

Att besöka kurorter och dricka mineralvatten blev en omtyckt sysselsättning, men för den som ville bota sjukdom var brunnsvatten en dyr medicin. På 1790-talet tog den fabriksmässiga tillverkningen av mineralvatten fart.

Runt förra sekelskiftet började produkter med svenskt mineralvatten dessutom att synas utanför de avgränsade brunnsområdena. Porlas första flaska med vatten producerades 1923. Kurorten las ner 1939 men vattnet säljs fortfarande under varumärket Porla.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.