Lucka 17: Kristinedals fabriker, Lidköping
VISA BILDTEXT
De anställda vid Kristinedals textilindustri i början av 1900-talet. Källa: Kristinedals Fabriker.

UR ARKIVET AV: Seved Johansson 2021-12-17

Lucka 17: Kristinedals fabriker, Lidköping

Cirka 15 kilometer söder om Lidköping reser sig två tegelbyggnader som var den största industriella satsningen på den västgötska slätten på 1840-talet.

Utanför Saleby samhälle ligger Kristinedal. Här finns ett cirka 2 meter högt vattenfall i ån Flian vilket tidigt togs tillvara för att driva kvarnar och fabriker. Flöje kvarn låg på östra stranden och Mossa något längre upp på västra stranden. Mossa kvarn förstördes i en vårflod år 1803.

På 1840-talet, mitt emot Flöje kvarn, anlades en vadmalsstamp, som användes för att bereda ylle­tyg till vadmal med hjälp av tre par stampar, vilka drevs av vatten­kraft. Tyget placerades i hett vatten och bearbetades med stamparna så att fibrerna filtades ihop. Resultatet blev ett tätt och starkt tyg som huvudsakligen användes till vinter­kläder.

Vadmalsstampen är ursprunget till textil­industrin i Kristinedal. Verksamheten utvidgades 1847 med ett spinn­verk. När Kristinedals Nya Ullspinneri AB bildades 1890 revs spinnverket och Flöje kvarn och man uppförde 1898 ”Nya fabriken”. Den innehöll väveri i de två övre våningarna och efter­bearbetning av textila material i botten­våningen.

Kristinedal var en högmekaniserad industri, där tillverkningen växlade under åren. Det fanns både spinneri, väveri, färgeri och en kemisk tvätt­inrättning, som tog emot tvätt från bygden. 1930 till 1965 hade företaget stor tillverkning av handsticknings­garner. De var också ensamma om att tillverka special­garner, som till exempel lin­blandningar, vilka vävdes både i Sverige, Norge och Finland för att användas inom hem­inredning.

Under fabrikens storhetstid i slutet av 1940-talet hade man cirka 180 personer anställda. Tiden före nedläggning av företaget 1976 syssel­satte fabriken 28 personer som jobbade med lego­arbeten till andra företag inom den hårt drabbade textil­industrin.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.