Lucka 15: Hagfors Järnverk – Uddeholms AB, Hagfors
VISA BILDTEXT
Nedsläppning av "sättning" i elektriska masugnen på Hagfors bruk, ca 1930-tal. Fotograf okänd. Källa: Tekniska museet.

UR ARKIVET AV: Urban Lindstedt 2021-12-15

Lucka 15: Hagfors Järnverk – Uddeholms AB, Hagfors

I Hagfors i Värmland har det tillverkats stål i stor skala sedan 1870. Men det som gör Uddeholms AB unikt idag är att här finns världens enda kompletta bessemerverk bevarat.

Bessemeranläggningen helt intakt sedan den sista blåsningen i mars 1965. Anläggningen har varit så viktigt för Hagfors att industribyggnadens karaktäristiska skorsten blev bruksortens stadsvapen 1974.

Uddeholms bruk grundlades
1668 några kilometer bort från dagens Hagfors. När Bengt Gustaf Geijer förvärvade Uddeholms Bruk 1720 var det starten för ett storföretag som organiserades som ett fideikommiss. Vid ombildningen till aktiebolag 1870 samlades tio hyttor och bruk till Hagfors.

Bessemerprocessen, där inblåst syre minskar kolhalten i stålet, patenterades av engelsmannen Henry Bessemer 1855. Kvaliteten på stålet blev högre, vilket gjorde det möjligt att bygga allt större och mer komplexa stålkonstruktioner. Metoden förfinades med tiden.

Hagfors fick sina bessemerugnar 1880 från Gustafsfors bruk. Idag finns två konverterar, päronformade ställbara ugnar, bevarade. I det intilliggande blåsmaskinrummet står en blåsmaskin. På 1920-talet minskade bessemerprocessens betydelse i takt med att nya metoder för att bereda stålet växte fram, men i Hagfors användes ugnarna ända fram till 1965 eftersom kunder fortsatte att efterfråga bessemerstål. Bessemerverket byggnadsminnesförklarade 1988.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.