Lucka 18: Bruzaholms bruk, Eksjö
VISA BILDTEXT
Ägarfamiljen Lundberg med gäster tar en tur i den övre dammen omkring år 1900. Johan Olof Lundberg, känd för sina patent på pumpar, tog över bruket 1883. Till vänster herrgården och till höger den mekaniska verkstaden. Foto: Bruzaholms bruksmuseum.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2021-12-18

Lucka 18: Bruzaholms bruk, Eksjö

Få företag kan visa upp över 360 år av så gott som obruten verksamhet. Men på Bruzaholms Bruk, beläget i Småland, tändes masugnens träkol för första gången 1660. I dag är det både ett stycke svensk industrihistoria och en levande exportindustri.

Vid Brusaån öster om Eksjö ligger Bruzaholms Bruk. Företaget grundades som järnbruk 1660. Bruket var ett av många järn­bruk som grundades i Sverige under 1600-talet när stor­makt­sväldet fordrade mycket järn och stål, inte minst för vapen­tillverkningen. De småländska sjöarna innehöll sjömalm, Brusaån gav vatten­kraft och ur skogen framställdes stora mängder träkol.

Historien om Bruzaholms Bruk är en historia om ständigt återkommande kriser och om djärva entreprenörer som tar nya tag. Grundaren Nils Pädhersson höll bara ut i två år. Därefter kom holländaren Werner Teschemacher som rev den redan då hopplöst omoderna anläggningen för att i stället uppföra ett modernt järnbruk.

Den gjuteriverksamhet med vilken vi idag förknippar namnet Bruzaholm inleddes vid 1800-talets början. Anläggningarna vid åter­kommande tillfällen förstörts genom brand eller genom Brusaåns våldsamma över­svämningar – för att varje gång återuppstå i ny form tack vare människors ansträngning och envishet.

Dagens Bruzaholms Bruk är ett hög­mekaniserat maskin­formnings­gjuteri med inriktning på hög­kvalitativt slit- och värme­beständigt gjutgods av järn, som till stor del exporteras. Företaget ingår i privatägda Cellwood­gruppen och har cirka 65 anställda.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.