Lucka 19: Industristaden Norrköping
VISA BILDTEXT
Vy över Norrköping och Motala ström år 1910. Bild ur Skanskas historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2021-12-19

Lucka 19: Industristaden Norrköping

Vid Motala ström i centrala Norrköping finns landets mäktigaste industrilandskap. Här ligger välbevarade fabriksbyggnader, huvudsakligen från åren 1850–1917. Norrköping hade ett idealiskt läge med mycket vattenkraft och goda kommunikationer.

Det hela startade 1609 när Hertig Johan (son till Johan III), med hjälp av tyska experter, anlade en fabrik för tillverkning av lättare vapen och harnesk på Kvarnholmen, vilket är grunden till dagens skogskoncern Holmen.

På 1600-talet blev Norrköping landets första utpräglade industristad och rikets näst största stad. Detta berodde mycket på Louis De Geer som kom från Amsterdam till Sverige 1627. Han övertog vapenfaktoriet och utvecklade en rad verksamheter i Norrköping, bl.a. tillverkning av mässing, kläde och papper.

Efter en viss nedgång under 1700-talet blev Norrköping på 1830-talet Sveriges tredje största stad och hade nu efterträtt Stockholm som rikets främsta textilstad, ”Sveriges Manchester”. Under lång tid tillverkades nästan allt svenskt ylletyg här. Från 1850-talet var även bomullsindustrin viktig.

Textilindustrins snabba tillväxt i Norrköping på 1800-talet byggde dels på den myckna vattenkraften, dels på en grupp framsynta entreprenörer som var skickligare än t.ex. de tongivande Stockholmsföretagarna på att utveckla nya metoder för produktion och försäljning.

Perioden 1870–1970 var Norrköping Sveriges fjärde största stad. Men textilindustrins tillbakagång har gjort att staden halkat ner i relativ storlek. 1970 lades den sista textilindustrin ner i centrala Norrköping. Industriepoken upphörde slutligen 1986 när Holmens pappersbruk på Kvarnholmen lades ner.

Julkalender 2021

Runt om i Sverige finns en mängd byggnadsverk, miljöer och andra platser som belyser händelser och företeelser i vår historia. I årets julkalender berättar vi om kända och okända platser runt om i Sverige.