Gustav Norqvist-Svensson

Arkivarie, fil. kand. och projektledare (föräldraledig)

100 år av standarder – ledningssystem för visselblåsning

|

2019 utfärdade EU ett visselblåsardirektiv som syftar till att skapa skydd mot repressalier för personer som rapporterar om arbetsrelaterade missförhållanden. Två år senare, 2021, kom standarden ISO 37002 – Ledningssystem för visselblåsning. Standarden består av ett antal riktlinjer och är ett resultat av ett samarbete mellan standardiseringsorgan i över 40 länder.

Lucka 23: Tonfrekvensen 440 Hz

|

År 1939 slöts internationell överenskommelse om att A440 skulle användas som standardiserad stämton vid konsert¬framträdanden och vid inspelningar av musik.

Lucka 21: Lednings­system för vissel­blåsning

|

2019 utfärdade EU ett visselblåsardirektiv som syftar till att skapa skydd mot repressalier för personer som rapporterar om arbetsrelaterade missförhållanden. 2021 kom standarden ISO 37002 – Ledningssystem för visselblåsning.

Lucka 20: Trepunktsbältet

|

Införandet av det moderna säkerhetsbältet är sannolikt den viktigaste förändringen som skett inom trafiksäkerhetsområdet. Idag är trepunktsbältet standard i alla nya bilar, i både fram- och baksätet. Hundratusentals liv har sannolikt räddats av denna standardisering.

Lucka 19: Container

|

Containern är en av de viktigaste uppfinningarna i modern tid och ett kitt som håller ihop världen och får hjulen att snurra. Containrar standardiserade enligt ISO 668 används idag vid merparten av all lång­distansfrakt över hav och land.

Lucka 17: Det gröna spännet

|

Småbarnshjälmarnas gröna spänne är designat så att det utlöses om det utsätts för belastning motsvarande ett barns kroppsvikt. Hjälmarna är standardiserade enligt SS-EN 1078, vilken gör säkra produkter ännu säkrare.

Lucka 15: Komprimerings­­standarden MPEG-4

|

MPEG-4 introducerades under 1998 och standardiserades året därpå som ISO/IEC 14496. Egentligen är den inte en enskild standard utan en hel svit, i nuläget bestående av över 30 delar.

Lucka 13: Dörrar och byggmoduler

|

På 1940-talet var det den svenska byggbranschens tur att få gemensamma industristandarder. Om alla komponenter i byggprocessen var standardiserade skulle varken tid eller material spillas på kapning eller passning. Allt skulle passa redan från början!

Lucka 12: Pinkod

|

ISO 9564 är en serie standarder som rör PIN-koders hantering och säkerhet. I över 50 år har koden varit en vedertagen metod för att verifiera användarens identitet vid en elektronisk pengaöverföring, vanligtvis ett kontantuttag i maskin eller ett köp med betal- och kreditkort.

Lucka 10: Kvalitets­lednings­systemet ISO 9000

|

En av världens mest kända standarder, och även en av de mest använda är ISO 9000. Det är egentligen inte en enskild standard, utan en serie bestående av en huvudstandard och flera understandarder, som var och en berör olika aspekter av kvalitetsarbetets krav och riktlinjer.