Gustav Norqvist-Svensson

Arkivarie, fil. kand. och projektledare

Lucka 7: Toleranser för mått

|

Toleranser anger vad som i sammanhanget är ett korrekt mått, vilket är en nyckel till framgångsrik storskalig tillverkning. Och det handlar inte bara om skruvar och muttrar. De representerar en idé om hur man på ett konkret vis arbetar enligt gemensamt överenskomna normer.

Lucka 6: Stickkontakten Schuko

|

Idag finns det en rik flora av olika stickkontakter i världen. Stickkontakt typ F, eller Schuko efter det tyska ordet Schutzkontakt, är den vanligaste stickkontakten i över 40 länder, Sverige inräknat.

Lucka 4: Så skapas en standard

|

Standardisering är processen att ta fram en standard. Hos SIS sker arbetet i kommittéer där standarden tas fram baserad på konsensus mellan deltagarna.

Lucka 2: A4

|

A4-formatet är idag så inarbetat att de flesta nog tar det för givet. Formatet introducerades i Sverige på 1920-talet, men det dröjde ända till andra halvan av 1940-talet innan A-serien slog igenom på allvar.

Lucka 1: Vad är en standard?

|

En standard kan ses som en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standarder finns inom alla samhällets områden. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner att enas kring.

100 år av standarder – komprimerings­standarden MPEG-4

|

Det är inte ofta ISO-standarder belönas med en Emmy, men det har faktiskt hänt ett par gånger. När International Organization for Standardization tilldelats den prestigefulla tv-priset är det vanligtvis Moving Picture Experts Groups (MPEG) arbete som uppmärksammats. Men vad innebär teknologin mer exakt? Och varför berör den så många?

100 år av standarder – PIN-koden

|

Kan fyra siffror bevisa din identitet? För de flesta banker anses det alldeles tillräckligt, åtminstone om du till exempel ska ta ut kontanter i en uttagsautomat. Idag är det kortköp och inte kontantuttag som är det vanligaste användningsområdet för den standardiserade PIN-koden, och principen att verifiera användarens identitet med hjälp av en sifferkod har även spridit sig vidare till andra områden.

100 år av standarder – ISO 9000

|

En av världens mest kända standarder, och även en av de mest använda, är den som heter ISO 9000. Det är med stor sannolikhet det mest implementerade systemet för kvalitetsledning, och är idag inne på sin femte version. Men vad innebär ISO 9000 egentligen, och varför har den fått så stort genomslag?

100 år av standarder – trepunktsbältet

|

Införandet av det moderna säkerhetsbältet är sannolikt den viktigaste förändringen som skett inom trafiksäkerhetsområdet. Idag är trepunktsbältet standard i alla nya bilar, i både fram- och baksätet. Hundratusentals – kanske rentav miljontals – liv har sannolikt räddats av denna standardisering.

100 år av standarder – den universella containern

|

Den ISO-standardiserade containern har förenklat vardagen för de miljontals människor som dagligen arbetar inom tåg, åkeri och sjöfart. Den har revolutionerat transporter av varor över hela jordklotet och är en förutsättning för den global ekonomin. Som fysiskt gränssnitt för logistik och handel är den också en symbol för samsyn och överenskommelse – en gemensam nämnare länder emellan.