Gustav Norqvist-Svensson

Arkivarie, fil. kand. och projektledare

Lucka 13: Dörrar och byggmoduler

|

På 1940-talet var det den svenska byggbranschens tur att få gemensamma industristandarder. Om alla komponenter i byggprocessen var standardiserade skulle varken tid eller material spillas på kapning eller passning. Allt skulle passa redan från början!

Lucka 12: Pinkod

|

ISO 9564 är en serie standarder som rör PIN-koders hantering och säkerhet. I över 50 år har koden varit en vedertagen metod för att verifiera användarens identitet vid en elektronisk pengaöverföring, vanligtvis ett kontantuttag i maskin eller ett köp med betal- och kreditkort.

Lucka 10: Kvalitets­lednings­systemet ISO 9000

|

En av världens mest kända standarder, och även en av de mest använda är ISO 9000. Det är egentligen inte en enskild standard, utan en serie bestående av en huvudstandard och flera understandarder, som var och en berör olika aspekter av kvalitetsarbetets krav och riktlinjer.

Lucka 7: Toleranser för mått

|

Toleranser anger vad som i sammanhanget är ett korrekt mått, vilket är en nyckel till framgångsrik storskalig tillverkning. Och det handlar inte bara om skruvar och muttrar. De representerar en idé om hur man på ett konkret vis arbetar enligt gemensamt överenskomna normer.

Lucka 6: Stickkontakten Schuko

|

Idag finns det en rik flora av olika stickkontakter i världen. Stickkontakt typ F, eller Schuko efter det tyska ordet Schutzkontakt, är den vanligaste stickkontakten i över 40 länder, Sverige inräknat.

Lucka 4: Så skapas en standard

|

Standardisering är processen att ta fram en standard. Hos SIS sker arbetet i kommittéer där standarden tas fram baserad på konsensus mellan deltagarna.

Lucka 2: A4

|

A4-formatet är idag så inarbetat att de flesta nog tar det för givet. Formatet introducerades i Sverige på 1920-talet, men det dröjde ända till andra halvan av 1940-talet innan A-serien slog igenom på allvar.

Lucka 1: Vad är en standard?

|

En standard kan ses som en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standarder finns inom alla samhällets områden. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner att enas kring.

100 år av standarder – komprimerings­standarden MPEG-4

|

Det är inte ofta ISO-standarder belönas med en Emmy, men det har faktiskt hänt ett par gånger. När International Organization for Standardization tilldelats den prestigefulla tv-priset är det vanligtvis Moving Picture Experts Groups (MPEG) arbete som uppmärksammats. Men vad innebär teknologin mer exakt? Och varför berör den så många?

100 år av standarder – PIN-koden

|

Kan fyra siffror bevisa din identitet? För de flesta banker anses det alldeles tillräckligt, åtminstone om du till exempel ska ta ut kontanter i en uttagsautomat. Idag är det kortköp och inte kontantuttag som är det vanligaste användningsområdet för den standardiserade PIN-koden, och principen att verifiera användarens identitet med hjälp av en sifferkod har även spridit sig vidare till andra områden.