Lucka 17: Det gröna spännet
VISA BILDTEXT
Cyklande barn, kvarteret Bondesonen. Bild ur Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-17

Lucka 17: Det gröna spännet

Det gröna spännet på småbarnshjälmens hakband är utrustat med smala och raka hullingar. Jämfört med de kantigare hullingarna på vuxenhjälmarnas svarta, röda eller vita spännen sitter den gröna barnvarianten inte lika hårt förankrad. Denna lilla designdetalj gör att det öppnas vid en belastning motsvarande ett barns vikt.

Standarden för småbarnshjälmar specificeras i SS-EN 1080. En liknande standard finns för vuxenhjälmar (SS-EN 1078). I SS-EN 1080 finns hänvisningar till SS-EN 13087:5, där provningsmetoder för det spännets hållfasthet finns angivna. En hjälm som uppfyller standardens krav får CE-märkas och därmed säljas i hela EU.

Sedan 2019 rekommenderas de för barn i förskoleåldern av en bred uppslutning myndigheter, branschorganisationer och företag. Resonemanget bakom rekommendationens åldersgräns är att barn under sju år inte huvudsakligen använder cykeln som transportmedel, utan som en del av leken.

Från och med det sena 1980-talet ökade användandet av cykelhjälm explosionsartat i Sverige. Det alltmer utbredda bruket av cykelhjälm var i sig en positiv utveckling som beräknades rädda tiotals liv om året. En mindre väntad konsekvens av denna trend blev dock att små barn ofta behöll hjälmarna på sig även när de klivit av cykeln, vilket ledde till några svåra kvävningsolyckor med dödlig utgång där små barn lekt klättringslekar med hjälmen på, fastnat och blivit hängande.

Det gröna spännet infördes i mitten av 1990-talet och i och med det kunde trenden med dessa dödsolyckor brytas. Det finns idag inga lagkrav på att barnhjälmar måste vara utrustade med ett grönt spänne.

Läs också: 100 år av standarder – det gröna spännet

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.