Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Myt­omspunnet forsknings­palats på Grev Turegatan

|

Många förbipasserande genom åren har frågat sig varför det sitter ett hästhuvud i sten ovanför IVA:s huvudentré på Grev Turegatan. Svaret ligger i byggnadens långa och växlingsrika historia.

IVAs forsknings­station – en startup hub från 1944

|

Efter andra världskriget startade IVA ”en slags äggkläckningsanstalt och första vårdare av nya forskningsföretag.” I dag skulle en sådan verksamhet förmodligen ha gått under rubriken ”startup hub” eller ”inkubator för ny teknik”.

Bilsamhället

| ,

Bilsamhället präglar vår vardag, det styr våra rörelsemönster, formar våra städer och landskap. I arkivet finns historien om bilsamhällets framväxt och drivkrafter.

Hand i hand med Tekniska museet

|

Under sina första decennier var Ingeniörsvetenskapsakademin IVA och Tekniska museet nära sammantvinnade och det var först i mitten av 1900-talet som dessa två nyckelinstitutioner för det svenska ingenjörssamfundet i formell bemärkelse gick skilda vägar.

Borlänges eget Eiffeltorn

|

De flesta byggnader på de stora utställningarna revs när själva utställningen var över. Men det finns undantag: maskinhallen från Stockholmsutställningen 1897 finns sedan länge i Borlänge.

IVA, 100 år, blickar både framåt och bakåt

|

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, firar 100 år under 2019.

Mannen med batteriet

|

Waldermar Jungners elbil var 100 år före Tesla. Utvecklingen av effektiva och hållbara laddningsbara batterier är en teknologisk knäckfråga i dagens moderna samhälle. Att en viktig grund för detta teknikområde lades av en svensk uppfinnare vid 1800-talets slut är okänt för de flesta.

Bekönade rum vid halvtid

|

Hösten 2016 inleddes det fyraåriga projektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”. Nu gör projektet sin halvtidsrapport.

Mystiskt arkivfynd var arvet efter Polhem

|

Det finns original, det finns kopior – och så finns det originella kopior.

Kulturarvskonferens i Kina – Heritage across borders

|

ACHS, Association of Critical Heritage Studies, anordnade en stor internationell konferens om kulturarvsfrågor i den kinesiska sjumiljonersstaden Hangzhou sydväst om Shanghai den 1–6 september.   Värd…