Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Bilsamhället

| ,

Bilsamhället präglar vår vardag, det styr våra rörelsemönster, formar våra städer och landskap. I arkivet finns historien om bilsamhällets framväxt och drivkrafter.

Hand i hand med Tekniska museet

|

Under sina första decennier var Ingeniörsvetenskapsakademin IVA och Tekniska museet nära sammantvinnade och det var först i mitten av 1900-talet som dessa två nyckelinstitutioner för det svenska ingenjörssamfundet i formell bemärkelse gick skilda vägar.

Borlänges eget Eiffeltorn

|

De flesta byggnader på de stora utställningarna revs när själva utställningen var över. Men det finns undantag: maskinhallen från Stockholmsutställningen 1897 finns sedan länge i Borlänge.

IVA, 100 år, blickar både framåt och bakåt

|

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, firar 100 år under 2019.

Mannen med batteriet

|

Waldermar Jungners elbil var 100 år före Tesla. Utvecklingen av effektiva och hållbara laddningsbara batterier är en teknologisk knäckfråga i dagens moderna samhälle. Att en viktig grund för detta teknikområde lades av en svensk uppfinnare vid 1800-talets slut är okänt för de flesta.

Bekönade rum vid halvtid

|

Hösten 2016 inleddes det fyraåriga projektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”. Nu gör projektet sin halvtidsrapport.

Mystiskt arkivfynd var arvet efter Polhem

|

Det finns original, det finns kopior – och så finns det originella kopior.

Kulturarvskonferens i Kina – Heritage across borders

|

ACHS, Association of Critical Heritage Studies, anordnade en stor internationell konferens om kulturarvsfrågor i den kinesiska sjumiljonersstaden Hangzhou sydväst om Shanghai den 1–6 september.   Värd…

Platsen: Koppardalen – pelare från det första varuhuset

|

I en skogsbacke öster om Avesta Jernverks gamla industriområde, i dag känt som Koppardalen, ligger en rad granitkolonner av imponerande dimension, övervuxna och bortglömda. De…

Hur kan vi förstå vinst?

|

Vad är vinst – mer än skillnaden mellan intäkter och kostnader? Det diskuteras i rapporten “Vinstbegreppet i samhälle och företagande“.  Anders Houltz, forskningssekreterare på Centrum för…