Tips! 120 år med elbilen på Tekniska museet
VISA BILDTEXT
Jungnerackumulatorn marknadsfördes från 1910-talets början under namnet Nife efter grundämnesbetäckningarna för nickel och järn - trots att den aktiva metallkombinationen vid denna tid ändrats till nickel-kadmium. Bilden visar två tvåcelliga batterier i tidigt utförande, monterat i en låda av trä. Batteriet skänktes till Tekniska museet av Jungnerbolaget 1932.

PRYLARNA AV: Anders Houltz 2020-08-24

Tips! 120 år med elbilen på Tekniska museet

Tekniska museet uppmärksammar elfordonens 120 år av utveckling i Sverige med en ny utställning.

Bland de exponerade dyrgriparna finns en Detroit Electric från 1915 som ägts av bankdirektör Knut Agaton Wallenberg, ASEA:s ellastbil från andra världskriget och uppfinnaren Björn Örtenheims televerksorange, trehjuliga elbilsmoped från 1982. Hela utställningen inleds med snillet Waldemar Jungners laddningsbara alkaliska batteri, patenterat redan 1899. Se utställningen på Tekniska museet fram till den 31 augusti.