Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Borlänges eget Eiffeltorn

|

De flesta byggnader på världsutställningar rivs när själva utställningen är över. Men det finns undantag: maskinhallen från Stockholmsutställningen 1897 finns sedan länge i Borlänge.

IVA, 100 år, blickar både framåt och bakåt

|

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, firar 100 år under 2019.

Mannen med batteriet

|

Waldermar Jungners elbil var 100 år före Tesla.

Bekönade rum vid halvtid

|

Hösten 2016 inleddes det fyraåriga projektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”. Nu gör projektet sin halvtidsrapport.

Mystiskt arkivfynd var arvet efter Polhem

|

Det finns original, det finns kopior – och så finns det originella kopior.

Kulturarvskonferens i Kina – Heritage across borders

|

ACHS, Association of Critical Heritage Studies, anordnade en stor internationell konferens om kulturarvsfrågor i den kinesiska sjumiljonersstaden Hangzhou sydväst om Shanghai den 1–6 september.   Värd…

Platsen: Koppardalen – pelare från det första varuhuset

|

I en skogsbacke öster om Avesta Jernverks gamla industriområde, i dag känt som Koppardalen, ligger en rad granitkolonner av imponerande dimension, övervuxna och bortglömda. De…

Hur kan vi förstå vinst?

|

d

Stockholm skriver historia #2

|

Det andra frukostseminariet i serien Stockholm skriver historia hölls på Centrum för Näringslivshistoria den 19 maj. Denna gång handlade det om kvinnors försörjningsmöjligheter i staden…

Expo Milano i oktober 2015. Foto: Anders Houltz

Expo Milano 2015 – från skandal till triumf

|

Den 31 oktober var sista chansen att besöka världsutställningen i Milano. Sammanlagt 21,5 miljoner människor har tagit den chansen sedan invigningen den 1 maj, och…