Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Platsen: Koppardalen – pelare från det första varuhuset

|

I en skogsbacke öster om Avesta Jernverks gamla industriområde, i dag känt som Koppardalen, ligger en rad granitkolonner av imponerande dimension, övervuxna och bortglömda. De flesta är cylindriska, med huggna kapitäl, några är femkantiga i genomskärning. Kapitäl och fundament i betong ligger intill. Hur länge har stenjättarna legat där, hur kom de dit – och varför?

En seglivad hoj

|

Albert Samuelsson började tillverka cyklar i småländska Skeppshult 1911. Han anade knappast då att hans firma ett drygt sekel senare skulle vara den enda kvarvarande cykeltillverkaren i Sverige där allt byggs från grunden.

Platsen: lämningar av filmborgen

|

“På en holme i en av Smålands insjöar har legat ett slott, som länge tillhörde släkten Månesköld.” Så börjar Viktor Rydbergs romanklassiker Singoalla från 1857.På en bergknalle vid Söderbysjöns badstrand i Nackareservatet öster om Stockholm finns några oansenliga betongfundament som minner om ett av Sveriges dyraste filmprojekt.

I detalj: folkabussen

|

I Tyskland kallas den Bulli (knubbis), i USA är den en symbol för hippieeran. Den började som transportbil men blev den första verkliga campingbilen som har förkroppsligat frihetslängtan för generationer.

Fulbetong eller brutalt vackert?

|

Betong väcker ofta starka känslor. För en del representerar betong allt som är kallt, hårt och opersonligt i det moderna samhället, för andra de oändliga möjligheter och den skönhet som finns i det enkla och nyttiga.

Lucka 11: Kvarnsvedens pappersbruks maskinhall, Borlänge

|

Kvarnsvedens pappersbruks vackra maskinhall var en del av Stockholmsutställningen 1897. Maskinhallen skapades av arkitekten Ferdinand Bobergs och ingenjören Fritz Söderbergh och tillverkades i Borlänge.

Nytt forsknings­samarbete om industri­arvs­kultur i de nordisk-baltiska länderna

|

Hur har näringslivets globalisering, digitalisering och omlokalisering påverkat vår förståelse av industrins kulturarv? En tvärvetenskaplig forskargrupp med deltagare från Danmark, Finland, Norge, Estland, Litauen och Sverige har bildats för att i tre workshops diskutera industriarvets betydelse i informationssamhället.

Tekniknationen Sverige

|

Identiteten som modern tekniknation är djupt förankrad i svensk självbild. Forsknings- och innovationsdrivna företag som inom sina specialområden konkurrerar på internationell toppnivå uppfattas av många svenskar som en självklarhet.

Utforskare av nya världar

|

På månens yta lär det ligga inte mindre än tolv svensktillverkade kameror. De utgör spåren efter sex bemannade månlandningar och minner om det fleråriga samarbetet mellan NASA och kameratillverkaren Hasselblad. Men kamerorna är inte de enda svenska produkter som skickats ut i rymden.

Den vetenskapliga cementen

|

Cement har sitt ursprung i hantverk, men alltsedan det industriella genombrottet har tillverkningen utvecklats i nära samverkan med forskning. Den teoretiska förståelsen av materialet har gjort cementen starkare, beständigare, mer ändamålsenlig – och under senare decennier även miljövänligare.