Lådor för vin, ”bag-in-box”, lanseras i USA på 1970-talet. De får en motig start, men överlever och sprids ut över hela världen. Dessutom säljs vin på tetra, en annan typ av kartong som väl öppnad ger en kortare hållbarhet jämfört med boxen.

Systembolagets vd Gabriel Romanus intervjuas om ”kartongvinerna” i DN 1985 och menar då att de kanske är en bra idé för restaurangerna, men sämre för vanliga konsumenter.

Tetraförpackningen ger intryck av vardagsvara. Dessutom är kartongerna svåra att försluta, vilket pekar mot att de skall drickas ur när man öppnat dem. Rent allmänt tror jag att kunderna har samma uppfattning och föredrar en festlig glasflaska framför en pappkartong.

Fast importörsledet vill annat. På 1990-talet önskar den svenska importören Spendrups lansera vin på låda i Sverige. Systembolaget är avvisande eftersom man ser en hälsorisk med att börja sälja billiga viner på lätta pappförpackningar.

Spendrups driver saken till EU som anser att det inte går att hindra en viss typ av förpackning om det inte mycket klart går att bevisa de ökade hälsoriskerna.

10-litersboxar av både vitt och rött vin.

Den 26 november 1996 kommer Merlot på bag-in-box i beställningssortimentet, och blir snabbt så populär att den blir en del av det fasta sortimentet. Alltfler importörer hänger på utvecklingen och boxarna blir snabbt en vanlig syn i butikerna.

Oberoende av bag-in-box lanserar Åkessons vin på tetra, som får en ännu snabbare start. Eftersom Systembolaget inte har rätt att avslå en förpackning får kartongvinet en direktbiljett in i hyllan och en plats i det fasta sortimentet.

Tetran uppnår ungefär åtta procents marknadsandel, och har stannat där. Boxen däremot får en långsammare start, men har stått stadigt sedan mitten av 00-talet med en 50–55-procentig marknadsandel, som till och med är något högre på sommaren.

 Läs mer på systembolagethistoria.se

Generellt har tetran använts för viner av en lägre prisklass, medan boxarna till och med använts för årgångsviner av högre kvalitet. Tetran fungerar som en flaska när den väl är öppnad, medan vinet har en längre hållbarhet i box.

När man pratar om förpackningar finns också en miljöaspekt att ta hänsyn till. Smartare och miljövänligare förpackningar bidrar till att sänka utsläppen av koldioxid. Systembolaget har en långsiktig ambition att minska miljöpåverkan. Eftersom en tredjedel av vår klimatpåverkan direkt kan sättas i samband med förpackningarna ligger fokus på att minska vikten på glasflaskorna. I ett första steg vill vi öka andelen lätta glasflaskor för vin och har därför infört en avgift på tunga flaskor för leverantörerna. Vi kan också se att leverantörerna successivt byter till lättare glas – bra för miljön och bra för klimatet!