Finlands makalösa upphämtning
VISA BILDTEXT
Finsk skogshuggare, Yhtyneet Pappersfabrik år 1944. Foto Roos, Wikimedia Commons.

NÄRINGSLIVET AV: Ronald Fagerfjäll 2023-01-07

Finlands makalösa upphämtning

Svenskens syn på Finlands industri har ändrats i grunden. Från basindustri, låga löner och legotillverkning har landet, sönderslitet av krig, nästan gått upp till toppläge i OECD:s välstånds­liga. Forskning inom it, design och konsument­känsla är några av framgångs­faktorerna.

En variant av artikeln publicerades i vår tidskrift Företagsminnen/Företagshistoria 2009 nr 2.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Någon gång under den stora finländska ekonomiska krisen, vid den tiden då Berlin­muren föll och östhandeln packade ihop, publicerade tidningen Affärs­världen ett mörkt reportage om broderlandets ekonomiska våndor. Fram till 1993 var Finland ett land i djup ekonomisk kris, en depression då BNP krympte 10 procent och då arbets­lösheten steg till 20 procent. Som ansvarig för Affärs­världen beställde jag fram en bild på medel­distanslöparen Lasse Virén för första­sidan, den där legendariska när han låg på kolstybben på München­olympiaden år 1972 efter ett halvt 10 000-meterslopp.

Läs också: Frihandelns österbottniska arv

“När Finland föll” blev rubriken. Poängen med bilden var att de flesta läsare fortfarande kom ihåg att Virén hade rest sig, sprungit i kapp tätklungan och sedan vunnit loppet på ny världs­rekordtid. En mirakulös upphämtning. Få trodde väl på allvar att Finland skulle nöja sig med mindre efter den här krisen heller.

Finland hade då redan gjort ett första ekonomiskt ryck, bort från rollen som Nordens låglöneland och lego­tillverkare. Finländska koncerner hade till exempel börjat stöpa om svenska företag med en för oss ny ledarstil, mer central­europeisk än anglosachsisk. Det var en stor förändring. Man kan diskutera för- och nackdelar med Finlands långa period som ryskt stor­furstendöme under 1800-talet och början av 1900-talet. Bland de negativa följderna finns att det dröjde så länge innan Finland fick en diversifierad industri.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

FÖRST TRÄVAROR
Precis som i Sverige började industrialiseringen med trävaror – Finland var ju naturligt Europas främsta skogs­land, med vid­sträckta skogar och vatten­drag. Många hundra sågverk grundades över hela landet; Kotka, Björneborgs­regionen, Kemi och Viborgska viken blev viktigast. Länge exporterades rundvirke till de svenska såg­verken på andra sidan Östersjön, ända in i vår tid. Produktionen av trämassa, cellulosa och papper koncentrerades till Kymmene, Vouksendalen och Tammerfors. Precis som i Sverige var tillgången till isfria hamnar avgörande; papper tål inte lång lagring.

Fanérindustri kom i början av 1900-talet och Finland blev också världens ledande leverantör av trådrullar. Så sent som i början av 1900-talet etablerades teko­industrin. Koppar­gruvan Outokumpu och relativt få och små verkstäder antydde att industrialiseringen hade börjat. Så sent som på 1920-talet var fortfarande närmare hälften av Finlands fåtaliga 130 000 arbetare anställda i skogs­industrin.

Sisu KB-112 avverkningsfordon tidigt 1960-tal. Källa: Oy Sisu Auto AB/ Wikimedia Commons.

SPRÅKGRÄNSERNA = KLASSGRÄNSER
Frihetssträvandet från Ryssland komplicerades av en ekonomisk dimension på det sätt som vi sett i många andra länder med flera etniska grupper. Språk­gränserna, som inte alltid följde etniskt ursprung, sågs också som klass­gränser. Finlands­svenskar var ofta borgare i städerna, trä­patroner och fabrikörer medan finnar var små­brukare och i någon mån arbetare.

Genom historiens nyck blev ryska kvardröjande soldater verksamma på den ena framför allt finska ”röda sidan” och ditresta tyska och svenska militärer på den andra mer finlands­svenska ”vita sidan”. Det oerhört blodiga och grymma inbördes­krig som hette ”frihets­kriget” i den svenska historie­bok jag läste slutade med att den vita sidan besegrade den röda sidan och bildade regering.

Läs också: Farbrorn som uppfann mobila telefoner

Det säger sig självt att mellan­krigstidens krigssargade Finland blev ekonomiskt efter­blivet. Laga skiftet infördes t. ex. först nu i jordbruket, ett sekel efter Sverige. Det gällde att dämpa hatet och missnöjet efter kriget med nya jord- bruks­metoder. Att skriva om det ekonomiska utbytet mellan länderna de följande decennierna är inte så menings­fullt. Så sent som 1967 hade ju inte Finland ett enda företag bland Nordens 100 största, Sverige hade däremot 75.

I Sverige var vid den tiden 18 finländska företag representerade med sammanlagt 183 anställda, medan svenska företag hade 4 800 anställda i broder­landet. Finland blev intressant som etablerings­land när de svenska teko­företagen fick lönekostnads­problem. Stora skaror av finländsk arbets­kraft rekryterades till svensk verkstads­industri. Varvs­industrin blev mer och mer beroende av ”grå arbetskraft” som ofta slussades dit av finländska förmedlare. I Västergötlands teko­fabriker satt finsk­språkiga arbeterskor på rad.

POLITISKT SCHABBEL I SVERIGE
Men saker ändrar sig. De svenska politikerna schabblade bort tillväxten efter 1976, samtidigt som Finlands näringsliv växte och om­strukturerades. När större svenska koncerner drog ned arbets­styrkan i Sverige och köpte bolag i främst Europa, kom finländska företag och tog över verksamheter som passade in i deras struktur­process.

Låt mig friska upp ert minne. I den svenska skogs­maskin­branschen genomfördes en lång fusions­process som ledde till att två finländska företag dominerade bilden. De var Valmet och Rauma Repola som drev och struktur­rationaliserade alla de medelstora maskin­verkstäder som tidigare hade funnits inom skogs­koncernerna. Inom gruv- och metall­industrierna gjorde finländarna en liknande räd. Outokumpu ägde snart inte bara Viscaria­gruvan i Kiruna utan också gamla Metall­verken och delar av Wirsbo Bruk. Rautaruukki bildade Fundia tillsammans med norskt kapital och där fanns nu en stor del av de medelstora handels­stål­tillverkarna. Ovako köpte in sig till hälften i SKF:s dotterbolag inom stål­tillverkning.

Läs också: Från mönstersamhälle till spökstad

Inom den tyngre kemin var det på ett liknande sätt när Neste tog över polyeten­fabriken i Stenungsunds­kombinatet och Kemira förvärvade Bolidens svavel- syre­anläggning i Helsingborg. Ganska stor inom den tyngre verkstads­industrin var förstås också hiss­tillverkaren Kone med 1 400 anställda i Sverige. Svenskarna visade inte samma intresse för de finska företagen vid den här tiden. Tung industri var ur mode efter krisen i slutet av 1970-talet och fokus var riktat mot den gemensamma marknad som tagit fart på kontinenten. Men Aseas köp av elteknik­företaget Strömberg var ett lysande undantag. Sedan tidigare fanns också Valmets bilfabrik i Nystad som nu tillverkade Saabbilar.

MISSTRO MOT NOKIA
Det är kanske inte att undra på att vi svenska finans­journalister reagerade med viss misstro när Nokia dök upp på den internationella scenen. Från skogs­produkter till gummi­stövlar till gummiklädd telekabel till tele­teknik till tv och till datorer. Nu pekades mobil­telefoner ut som framtiden, en produkt som var populär bland hantverkare. Det var ju Nokia som hade tagit över både Luxors och Ericssons katastrofala dator­industri mot slutet av 1980-talet. Att den typen av vandring mellan tekniker och marknader inte fungerar, det visste ju vi företags­bedömare med självaktning.

Visst var det spännande att Nokia-folket fick en stor utvecklings­order från Jan Stenbecks Comviq, men det berodde ju mest på att hela svenska etablissemanget motarbetade honom. Och visst var det fantasi­eggande att ett litet finländskt företag vågade gå in i konsument­elektroniken i geting­boet Väst­tyskland. Men alla finländare är inte vinnare, hur tappert de än kämpar.

Läs också: Flottarna byggde svensk träindustri

ERNROTH BYGGDE BROAR
Till en början såg vi skeptiker ut att få rätt. Nokia drabbades av den ena mot- gången efter den andra. Om inte Casimir Ernroth, Finlands motsvarighet till gamle Dodde Wallenberg, hade hållit i klubban är det osäkert hur det hade gått. Casimir tycktes ha förmågan att bygga broar mellan de finlands­svenska och finska intresse­sfärerna. Han kunde mobilisera hela det stora finländska nätverket. Det var han som bildade skogs­jätten UPM Kymmene av ett skogs­bolag från vardera sidan, och som senare skulle snickra ihop banken Merita av Förenings­banken och Kansalis-­Osake-Panki. Det hörs på namnen från vilka sfärer de kom. Det tekniskt avancerade Merita skulle senare bilda en av hörnpelarna i den nordiska banken Nordea.

Att Finland så småningom blev världens kanske mest avancerade it-land relativt sett berodde på detta Nokia. Men länge hade tele- och elektronik­koncernen stora problem. Koncern­chefen Kari Kairamo valde att ta sitt liv under trycket från jobbet och problem i familjen. Alldeles innan hade hans kronprins dött i en hjärt­infarkt. Casimir Ernroth satsade i krisläget som uppstått på junioren Jorma Ollila som så småningom skulle bli Finlands största näringslivs­hjälte någonsin. Men så sent som 1992 var Nokia fortfarande ett kris­företag, en problem­härd som svenska Ericsson avstod att ta itu med när erbjudande kom. Ericsson hade några formidabla år då man tryckte tillbaka mobil­telefonins pionjär Motorola på alla områden. Nokias tekniker behövdes inte.

Nokias kontor i Uleåborg, Finland år 2006. Foto: Estormiz/Wikimedia Commons.

NOKIA FÖRSTOD DESIGN
År 1997 kunde koncernchefen i Ericsson, Lars Ramqvist, stolt meddela att man nu var ledare på världs­marknaden både för mobil­telefon­system och för mobil­telefoner. Men det var Nokia­folket, med sin erfarenhet från konsument­elektronik, som först begrep vad designen skulle betyda på den nya konsument­marknaden. Ericssons utvecklings­chef fnös åt de finländska ”tvålarna” som saknade antenner. På några år förlorade det svenska företaget sin ledar­position och tvingades bilda samriskbolaget Sony Ericsson med japanska Sony. Nokia däremot etablerade sig som världens ledande märke när mobiler började köpas av miljarder konsumenter.

Ungefär då inträffade Finlands jätteryck. När Världs­bankens Atlas över tillväxten i världens länder publicerades år 2000 visade den ett Finland som under sex år klarat medel­tillväxt på 3,8 procent och en halvering av arbets­lösheten. Den nya EU-medlemmen var näst bäst i tillväxt i hela Europa efter Irland. Men Irland var ju ett special­fall med sitt språk och geografiska läge som bro­byggare mellan EU och USA. Nokia, som hade Europas största börs­värde vid det här tillfället, symboliserade ett land som gick från bas­industri och råvaror till it och forskning.

En traverskran vid vid Outokumpu-fabriken i Röyttä, Torneå, Finland år 2009. Foto: Mikko J. Putkonen/Wikimedia Commons.

NY SYN PÅ FINLAND
I relationerna med grannlandet Sverige går det knappast att över­skatta Nokias betydelse. Svenskens syn på finsk industri har förändrats i grunden. En annan sida av Finland väger också tyngre än tidigare, den som handlar om konsumenter och marknads­föring. Visst fanns varu­märken som Marimekko (mode), Fazer (konfektyr) och Swan (lyxbåtar) tidigare men nu kompletteras de med Fiskars (designade verktyg och hushålls­prylar), Fortum (el) och Valio (hälsosamma mjölkprodukter).

Läs också: Mobilen – från resväskor till ficktelefoner

Att modekedjan Lindex hamnat i finländska Stockmanns ägo känns inte märkvärdigt. Och vi finans­journalister förknippar Finland med konsult­företaget Tieto-Enator samt finans­företagen OMX, Mandatum och Sampo snarare än med Stora Enso. Den finländske finans­man som vi skriver oftast om är Björn Wahlroos, son till den frispråkige ämbets­mannen och handels­rådet Bror Wahlroos, som förr brukade pigga upp alla panel­debatter om finländsk tung industri med sin öppen­hjärtighet. Att finans­matadoren Björn Wahlroos har en egen son som är berömd poker­spelare säger kanske något om Finlands nästa steg mot information och media.

Själv noterar jag att tidningen Affärs­världen, som för länge sedan hade Lasse Virén på en profetisk förstasida, numera ägs av ett finländskt förlag. Och med Finlands upphämtning är det så att finsk ekonomi ligger och tampas i andra­klungan bredvid Sverige i OECD:s välstånds­liga. Om någon av dem i framtiden ska orka ta rygg på Schweiz och USA så tror jag nog att det blir Finland.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!