Medverkade gjorde Alexander Husebye (vd Centrum för Näringslivshistoria), Tobias Svanelid (vetenskapsjournalist), Carina Burman (författare, docent i litteraturvetenskap), Jens Liljestrand (författare, litteraturvetare, journalist), Anna Williams (professor i litteraturvetenskap), Bengt Jangfeldt (författare och översättare), Albert Bonnier (förläggare, Bonniers), Nelly Bonner (vd, Lars Natten Norén AB).

Musikinslag: Krister Hillerud (sång) och Gustav Norqvist-Svensson (gitarr), båda från Centrum för Näringslivshistoria

Seminariet hölls 21 feb 2024 på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.