Eva Ersson Åbom

Consultant Business History

Eva Ersson Åbom, Consultant Business History under många år på Centrum för Näringslivshistoria, gick i pension sommaren 2019. Det stora intresset och passionen för näringslivshistoria gjorde det inte.

Spelkortstillverkning – ett kvinnojobb

|

Kortspel är förknippat med tidsfördriv, dobbel eller sport. Få känner dock till att spelkortstillverkning var från början en kvinnosyssla, i alla fall i Sverige.

Kortleken från Eskilstuna

|

Kortspel är laddat, andas drama och ibland också tragedi. Många har spelat högt, vunnit stort eller förlorat och blivit olyckliga. Få reflekterar närmare över själva kortlekens historia – trots att vi med företaget Öbergs har en inhemsk gigant inom branschen.

De Lavals gärning lever vidare

|

2 februari – nästan 110 år efter sin död lever uppfinnarsnillet Gustaf de Laval vidare i svenskt näringsliv. Allra tydligast i de framgångsrika företagsnamnen Alfa Laval och De Laval.

Linet: en kultur- och näringslivshistoria

|

Linet var länge livsviktigt för svenska behov. Vackert ljusblå linfält vajade vid gårdarna och pampiga hus finansierades med “linpengar”. Textilindustrins framväxt på 1700-talet med bomull och billigare importerat lin trängde dock successivt undan den inhemska odlingen. Men kanske är den nu på väg tillbaka.

Marmorhallens konung

|

Hans Osterman var en pionjär inom den svenska bilbranschen. Inte genom att vara en genial uppfinnare eller konstruktör, utan genom att tidigt se bilhandel som en affärsmöjlighet.

Den revolutionerande symaskinen

|

Få av 1800-talets uppfinningar bredde ut sig så snabbt som Isaac M. Singers symaskin. Den blev dessutom en viktig faktor för såväl kvinnans frigörelse som folkhemmets uppbyggnad.

En “sales minded” hantverkets riddare

|

Silversmeden Claës E Giertta var en kreativ mångsysslare och stridbar förkämpe för hantverksmässig produktion. Men framför allt var han en nyskapande entreprenör som förstod sig på marknadsföring och affärer.

Electrolux hushållsassistent cirka 1940. Ur AB Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Arkivfavoriter: Epokgörande assistent

|

Bland de företagsarkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria sköter om får vi ofta egna arkivfavoriter. Consultant Business History Eva Ersson Åbom, t ex, känner lite extra för en Electrolux Assistent (c 1940) från AB…

Allas vår Ericsson Globe fyller 30

|

Den 19 februari var det 30 år sedan prins Bertil invigde världens största sfäriska byggnad i Stockholm.

Ett folkhem i Liberia

|

När enorma järnmalmsfyndigheter upptäcks i Liberia får svenska företag en chans i Afrika. 1960 startar Lamco-projektet som ska komma att sysselsätta 15 000 svenskar i drygt två årtionden.