FÖRETAGEN AV: Eva Ersson Åbom 2013-02-01

Jubileum för ett snille

I’m gonna live for ever…  2 februari – 100 år efter sin död lever uppfinnarsnillet Gustaf de Laval vidare i svenskt näringsliv. Allra tydligast i de framgångsrika företagsnamnen Alfa Laval och De Laval. Mindre duglig som företagare men desto större som tekniker och coach till yngre likasinnade ligger han bakom en rad globala succéer. Gustaf de Lavals enorma produktivitet och tekniska briljans placerar honom ännu idag i topp på den svenska uppfinnarparnassen.  Man skulle kunna önska att han puttats ner därifrån av en hel rad efterkommande talanger som fortsatt i hans fotspår och tagit Sverige till än högre höjder. Inte för att han inte fått många begåvade efterföljare utanför att de hade behövt vara fler.

Gustaf de Laval, som föddes i Dalarna 1845 lyckades pricka in alla rätt. Nyfiken och tekniskt begåvad råkade han vara rätt man, på rätt plats, i rätt tid. När han stiger fram med sin uppfinningsrikedom har Sverige så smått börjat lyfta från en torftig och outvecklad position i utkanten av Europa. Nu finns utrymme för kreativitet och ett sug efter tekniska idéer att exploatera. Gustaf de Laval kör så det ryker -understundom rakt ner i diket. Det finansiella har han noll koll på och allt han tar i blir inte guld.

Gustav de Laval lyckades lösa flera av de problem som var typiska för hans tid. Med separatorn kunde han effektivt skilja grädden från mjölken och lägga grunden för en modern mejeriindustri och indirekt hela den kommande livsmedelsindustrin. Än idag använder Alfa Laval separatorteknik för att lösa betydligt mera intrikata uppgifter inom ständigt nya tillämpningsområden och branscher. Gustaf de Lavals insatser inom ångturbinutveckling blev också de epokgörande och betydelsefulla för svensk energiindustri. Inom AB de Lavals Ångturbin i Finspång exploaterades hans ideér samtidigt som hans adepter bröderna Birger och Fredrik Ljungström utvecklade sina inom Svenska Turbinfabriks AB Ljungström. 1959 slogs företagen ihop och blev Stal Laval. Idag tillhör verksamheten Siemens-koncernen. Gustaf Dalén var ett annat viktigt ”fynd” av Gustaf de Laval. När han fick fokus på en spirande ingenjörstalang i bondsonen från Stenstorp blev det raskt byte av bana. Gustaf Dalén beslöt att satsa på teknisk utbildning, blev så småningom såväl uppfinnare som vd för AGA och Nobelpristagare.  Säkerligen var det många, många fler som inspirerades till innovationer och entreprenörskap av Gustaf de Laval. Utan hans framfart hade den svenska industrihistorien varit betydligt annorlunda och unga ingenjörsbegåvningar och blivande företagare hade varit en förebild fattigare.

Lyssna gärna på poddradioavsnittet om Alfa Laval och Gustaf De Laval!