Den här prisvinnarföreläsningen gav Anders Johns den 5 september.  Han tilldelades Näringslivshistoriska priset 2019 med följande motivering från juryn:

”Skriftställaren, historikern och folkbildaren Anders Johnson får Näringslivshistoriska priset 2019 för sitt – redan långa – värv för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget.  Med över 150 böcker bakom sig är han fortfarande mitt i sin gärning. Hans initierade och medryckande berättande spänner över såväl entreprenörer som företag och branscher, alltid med fokus på att sätta de skeenden han beskriver i ett brett historiskt sammanhang.”

Med utmärkelsen följde en prissumma om 100 000 kr