Anläggningen kom att bestå av tre huskroppar varav ett 24-vånings höghus som då var Europas högsta byggnad och Sveriges första höghus med stål­stomme. Idag är anläggningen ett K-märkt land­märke där håller de så kallade Wenner-Gren stiftelserna (Stiftelsen Wenner-­Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-­Grens Stiftelse för Internationellt Forskar­utbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) till sedan 1962.

Läs också: Wenner-Grens vidlyftiga visioner

De har som uppdrag att stödja internationellt vetenskapligt utbyte genom att tillhanda­hålla bostäder för gäst­forskare, dela ut forskar­stipendier, stödja utländska gäst­föreläsare, anordna internationella symposier och bidra till kunskaps­utbyte över gränserna.

I den närliggande lägre byggnad med brant sluttande tak som benämns tetragonen, höll länge ett annat av Axel Wenner-Grens innovativa företag, AB Svenska Mjölk­produkter, med tiden AB Semper, till. Vid starten 1939, var affärsidén att tillverka mjölk­pulver för export. Andra världskriget satte stopp för utlands­försäljningen men företaget blir desto viktigare för inhemsk livs­medels­försörjning.

Läs också: Mannen bakom Electrolux

Efter intensivt utvecklings­arbete lanserade man 1948 den kompletta moders­mjölk­ersättningen Baby Semp och lade därmed grunden för kommersiellt nytänkande inom barnmat. 1953 var det premiär för Semper-välling och 1960 kom den första egna barn­maten i glasburk.

Glad Axel Wenner-Gren på taklagsfest på Wenner-Gren Center. Foto: Gösta Nordin. Bild ur fotograf Gösta Nordins arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

OLOF PALME INVIGDE
Axel Wenner-Gren fortsatte att vara ensam ägare ända fram till 1961 då mejeri­industrin successivt gick in med en första andel på 50%. Semper blev allt mer lyckosamt och i juni 1967 kunde stats­rådet Olof Palme inviga företagets helt nybyggda huvud­kontor vid Wenner-Gren Center.

Det var en stor dag med 200 inbjudna gäster. I huset fanns såväl kontors­avdelningar som vetenskapligt baserade utvecklings­laboratorier, provkök, provbageri och en ”pilot plant”. Utifrån den oprecisa beställningen ”en miljö som icke är likgiltig för de människor som arbetar i eller besöker Sempers nya hus” hade den isländske arkitekten Eyolfur Agustsson lyckats skapa en okonventionell genom­designad miljö med unika lösningar, hantverks­mässigt arbete och fina material­val.

Läs också: Semper – vällingen som blev bestående

Entrén ledde rakt in till ”företagets ansikte”, en centralt placerad vinter­trädgård på 120 kvm, där Semper tog emot sina besökare. Varje enskilt våningsplan hade sin egen färg­sättning utifrån en stegrad färgskala med jordfärg i botten­planet till himmels­blått på direktions­våningen högst upp.

Företaget sålde vid denna tidpunkt produkter från 26 olika fabriker varav tre var egna. 1969 blev Semper helägt av mejeri­industrin och så småningom flyttade Arla huvud­kontoret till Torsgatan. Wenner-Gren stiftelserna avyttrade lokalerna i tetragonen till nya ägare och för några år sedan har de genomgått en omfattande renovering.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.