Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd

Anders Sjöman är kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria. Leder den redaktionella gruppens arbete. Ansvarig utgivare för tidningen Företagshistoria och nyhetsportalen BizStories.se.

Radio CfN #21 Historien om SEB, från 1856 till idag

|

Från starten 1856 till idag och in i framtiden. Vår kommunikationschef Anders Sjöman och journalisten Tobias Svanelid har grävt i arkiven och berättar historien om SEB.

Dalénmuseet och Ekonomiska museet tilldelas Näringslivshistoriska priset 2021

|

Dalénmuseet i Stenstorp och Ekonomiska museet i Stockholm delar på Näringslivshistoriska priset 2021. Museerna får det för sitt framgångsrika folkbildande om företagandets och ekonomins roll i samhällets utveckling. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kr, som mottagarna delar på.

Från bio till streaming – nya förutsättningar, gamla sanningar

|

Att göra film och att visa film är två helt olika branscher. Ändå har filmindustrins framgångar och lönsamhet alltid hängt på hur man får produktion och distribution att samverka. Det var sant på Ivar Kruegers tid, och det är sant även i streamingtjänsternas tidevarv.

Pengarna och livet genom två sekler

|

För 200 år sedan startade den första sparbanken i Sverige, ursprunget till dagens Swedbank. Det underutvecklade bondesamhälle där sparbanksidén föddes är sedan länge ersatt av ett av världens modernaste länder. Genom hela den resan har banken funnits med i såväl samhällets som enskilda människors utveckling.

Platsen: Göta kanal

|

1832 invigdes Göta kanal, den 190 kilometer långa kanal som löper från orten Sjötorp vid Vänerns östra strand till havsviken Slätbaken vid Östersjöns västra kust.

Tjeckisk kulturhistoria i svenska arkiv

|

I designorganisationen Svensk Forms arkiv finns konstindustrihistoria från 1845 – och även mycket material om tjeckisk konstindustri från mellankrigstiden. Det hjälper dagens konsthantverksforskare i Tjeckien att återskapa den egna historien.

”Ericsson och Kina, det hållbara förhållandet”

|

I över 125 år har Ericsson gjort affärer i och med Kina. Ericsson-veteranerna Lars A Stålberg och Per-Olof Björk, berättar mer om detta hållbara förhållande i en specialintervju.

“För första gången försöker min lycka i verlden.”

|

Alla har vi försökt få det där jobbet som skulle förändra vårt live. Här är ett modigt jobbsökarbrev från – 1890.

Podd: Entreprenörer som förändrat världen

|

Vår arkivpedagog Mattias gästade Innovationspodden, Ung Företagsamhets poddserie.

Den omöjliga idén bakom ICA. En start-up historia

|

“Inget kontor hade vi. Telefonen satt i sängkammaren en trappa upp med anknytning till tamburen.” 1917 startar Hakon Swenson ett nytt företag. Idag känner vi det som – ICA.