Varför har inte maskintillverkade produkter en högre formkvalitet? Visst borde industridesign kunna ha konstnärliga ambitioner? Frågorna var viktiga i Europa – på tidigt 1900- tal. I Tyskland skapades till exempel 1907 av Deutscher Werkbund, ett förbund för tyska konstnärer, arkitekter och industrialister, som bland annat ledde till Bauhausskolan. I grannlandet Tjeckoslovakien följde man efter och startade 1919 sitt eget Czechoslovak Werkbund.

Iva Knobloch, kurator på Prags Museum of Decorative Arts, grundat 1885 och ett av världens äldsta konstdesignmuseer, kan allt om Czechoslovak Werkbund. Eller nästan i alla fall – för hon saknar delar av historien. Den råkar finnas i Stockholm – i Svensk Forms arkiv. Den ideella föreningen, tidigare kallad Svenska Slöjdföreningen, är en av världens äldsta designorganisationer, och i dess arkiv har det visat sig finnas mycket tjeckisk kulturhistoria. Iva Knobloch forskar nu i arkivhandlingarna.

Yngve Ekströms arkiv till Centrum för Näringslivshistoria

– På 1920- och 1930-talet hade Czechoslovak Werkbund och Svenska Slöjdföreningen många kontakter. Många tjeckiska designers kom till Sverige, inte minst kvinnliga formgivare inom glas- och textildesign. De ville även ta efter hur svenskarna sålde sina designprodukter, berättar Iva Knobloch. Men det blev aldrig av.

– När Tjeckoslovakien blev kommunistiskt fick självständiga organisationer som Czechoslovak Werkbund det svårt. Egna kommersiella intressen fungerade inte i en centralstyrd stat. Och vårt arkiv försvann. Den tjeckiska konstindustrin tappade en stor del av sitt historiska material, berättar Iva Knobloch. Men i modern tid mindes man de täta banden med Svenska Slöjd- föreningen ett sekel tidigare.

– Och i Svensk Forms arkiv fanns mycket av det vi gjorde tillsammans bevarat. Titta här, ett foto på mitt eget museum i Prag, taget på 1920-talet! Det är ovärderliga fotografier för oss i dag.

Iva Knobloch kan nu börja fylla i luckorna i den tjeckiska industridesignhistorien. – Historieskrivningen i mitt land har blivit upphackad. Inte bara på grund av vår kommunistepok, utan även för det mycket abrupta införandet av kapitalism på 1990-talet. Mycket historiskt material gick förlorat då, när allt skulle skapas nytt. Vi är därför så glada att vår historia finns bevarad hos gamla vänner utomlands, som Svensk Form, avslutade Iva Knobloch.

Arkivstudier i ett brott