Näringslivshistoriska priset instiftades 2019 av Centrum för Näringslivshistoria. Utmärkelsen går till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. Förste mottagare var skriftställaren Anders Johnson. Under pandemiåret 2020 pausade priset, men är nu åter.

När priset nu delas ut för andra gången går det till Dalénmuseet och Ekonomiska museet. Mottagarna utsågs i veckan av prisets jury, efter att öppen nomineringsperiod givit ett stort antal kandidater från akademi, journalistik, näringsliv och institutioner. Juryns motivering löd:

Dalénmuseet i Stenstorp och Ekonomiska museet i Stockholm får Näringslivshistoriska priset 2021 för sina föredömliga folkbildningsinsatser inom svensk näringslivshistoria. Utifrån vitt skilda förutsättningar bjuder de sina besökare på perspektiv och diskussioner om företagandets och ekonomins roll i samhällsutvecklingen. Genom berättelser som knyter samman dåtid och nutid, lokalt och globalt, väcker museerna nyfikenhet hos gammal som ung – om kreativitet, företagande och ekonomi.

Prismottagarna tar emot utmärkelsen den 9 september på historiebrukskonferensen History Marketing Summit i Stockholm. De kommer då att ge kortare pristagarföreläsningar, med fokus på aktuella aktiviteter i sina verksamheter.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.