Lucka 24: Sexleksaker
VISA BILDTEXT
En figurin som hittades i Hertfordshire, Storbritannien. Det är troligt att denna figurin representerar en av genii cucullati, eller huvklädda gudar. Genii cucullati tros vara keltiska gudar vars falliska symbolik antyder ett samband med fertilitet och välstånd, och möjligen med förnyelse och återfödelse. Fotograf: Julian Watters, SADC. Källa: Wikimedia Commons.

NÄRINGSLIVET AV: Anders Sjöman 2022-12-24

Lucka 24: Sexleksaker

Som årets julkalender om standarder visat finns det numera en standard för så gott som varje situation, inklusive de mer privata. År 2021 kom det nämligen en standard för – sexleksaker.

Användningsområdet för standarden ”ISO 3533 Sex toys – Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both” kan vid en snabb läsning kännas mer udda än andra standarder. Samtidigt var syftet med den standarden samma som för alla standarder: att skapa säkrare produkter med högre kvalitet för de som använde dem.

Bakgrunden till standarden var ett kraftigt ökat antal sexrelaterade skador som rapporterades från sjukvården. Samtidigt visade analyser att sexleksaker användes över hela världen och beräkningar pekade på en fortsatt stark tillväxt. Det krävdes tydligen säkrare produkter – och standardiseringsarbetarna klev därför fram.

Den nya standarden, som tog två år att ta fram, byggde på tydliga krav på design, material och konsumentinformation som ska leda till färre skador. I samarbetet deltog 75 experter från 19 länder, och arbetet leddes av Sverige genom SIS.

Du kan läsa mer om standarden på SIS webbsida, på avdelningen för standarder för ”Hem och hushåll, underhållning och sport”.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.