Ur arkivet: Välanvänd mjölkhämtare
VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

UR ARKIVET AV: Sara Johansson 2021-01-16

Ur arkivet: Välanvänd mjölkhämtare

Text ur vår tidskrift Företagshistoria nr 4 2020.

Doris Olssons far, Verner Nilsson, arbetade på NEN:s Mejeri som mjölkutkörare i början av förra seklet. NEN stod för Nils Erhard Nilsson, och förutom mejeriverksamhet drev NEN också flera matbutiker. Det här var förmodligen Verner Nilsson första arbete i Stockholm.

Nästan hundra år senare, i december 2019, skänkte Doris sin fars mjölkhämtare till Centrum för Näringslivshistoria tillsammans med ett fotografi som visar Verner i färd med att köra ut mjölk. Gåvan bevaras i dag i Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ur arkivet: café au lait