Sara Johansson

Redaktör, chefredaktör för magasinet Företagshistoria

Sara Johansson är redaktör på Centrum för Näringslivshistoria. Trots alla böcker, tidningar och sajter hon gjort om företag blir hon fortfarande lika glad över de aha-upplevelser företagshistorien ger.

Stora planer och välklädda herrar i nya numret av Företagshistoria

|

I årets sista Företagshistoria berättar vi bland annat om DNs planer på att bygga planetarium i Stockholm, den elektriska adventsljusstakens historia samt om världens äldsta bank. Och mycket mer!

I detalj: blåslampan

|

Blåslampan, eller lödlampan som den också kallas, är en uppvärmningsapparat med en kraftig och riktad värmestråle. Vi kikar på dess beståndsdelar!

1945 – Krigsslut, sänkt rösträttsålder och premiär för Pippi

|

Året 1945 förknippas nog främst med andra världskrigets slut. Den 8 maj undertecknades den tyska kapitulationen och det firades på gator över hela Europa.

1864 – nya lagar, näringsfrihet och kvinnor på bank

|

År 1864 är reformernas år då ny strafflag introduceras i Sverige och ett regeringsbeslut om utvidgad näringsfrihet togs, vilket gav alla myndiga svenska män och kvinnor rätten att starta och driva företag.

Företagsmuseer, ABBA och kungliga favoriter i Företagshistoria

|

I senaste numret av Företagshistoria berättar vi om systemet med brittiska hovleverantörer, företag som skapar egna museer och svensk standardisering. Ute 27 september!

Platsen: En väldigt stor glob

|

Med en diameter på 110 meter och en invändig höjd av 85 meter är den världens största sfäriska byggnad. Globen, eller Avicii Arena som byggnaden numera heter, är sedan 1989 ett centrum för stora evenemang inom sport och kultur.

Kexfabriken berättar Sveriges historia

|

Kex som Guld-Marie och Ballerina har dukats fram på många fikabord genom åren. I samband med att Göteborgs Kex flyttar sin tillverkning från Kungälv dokumenteras nu den anrika kexfabrikens historia.

Sverige elektrifiering i senaste Företagshistoria

|

I nya numret av Företagshistoria berättar vi hur det gick till när Sverige elektrifierades. Och hur landet sedan gick in i atomåldern när kärnkraften utvecklades, inte minst med hjälp av företaget AB Atomenergi.

1968 – studen­trevolt, skol­reformer och snabbmat

|

Året 1968 associeras i stor utsträckning med studentrevolter och den så kallade 68-vänstern. Majrevolten i Paris blev starten på en vänstervåg som svepte över världen – även Sverige – ofta med studenter som förespråkare. Man ville slå sig fri från det man ansåg vara gamla borgerliga traditioner och förespråkade en friare livsstil.

Den första svenska raket­uppskjutningen

|

På kvällen den 14 augusti 1961 tog Sverige ett stort kliv in i rymdåldern. Då skickades nämligen en raket, en så kallad Arcas-raket, upp från Robotbyråns försöksplats i Nausta i Norrbottens län.