Karin Jansson Myhr

Redaktör

Redaktör med fil. kand i ekonomisk historia

Från 1400-talet till Apoteksbolagets bildande

|

Den svenska apoteksnäringen har sina rötter i 1400-talet. Det första offentliga apoteket grundades i slutet av 1500-talet, och hundra år senare fick apotekarna ensamrätt på att tillreda och sälja gifter – eller läkemedel. Detta privilegiesystem varade ända tills Apoteksbolaget inledde sin verksamhet 1971.

Hotell med industrihistoria

|

Sverige är fyllt av smultronställen för den som är intresserad av företagshistoria. Och det finns många hotell att välja på som också tar vara på näringslivets kulturarv.

Lotterivillan

|

Sommaren 1909 förvandlas Biskopsudden på Djurgården i Stockholm till “den vita staden” under utställningen Allmänna utställningen för konsthantverk och konstindustri 1909. Arkitekten Ferdinand Bobergs ljusa design dominerar paviljongerna, inklusive en modern villa som lottas ut som förstapris.

Fräckt kuppförsök mot Atlas Diesel

|

I samband med ryska revolutionen nationaliserades flera svenska företag, och deras tillgångar beslagtogs. Tjugo år senare dyker en mystisk man upp hos atlas Diesel. Han hävdar att han med sina ryska kontakter kan skaffa pengarna tillbaka. Men talar han sanning?

Elektrifieringen av Sverige

|

Genom elektrifieringen förändrades förutsättningarna för industri, jordbruk och företagande. Tack vare många svenska uppfinningar och innovativa samarbeten, och den goda tillgången på vattenkraft, har svenska företag varit föregångare inom det här området.

Den ofrivillige entreprenören

|

Redan som barn drömde Sigvard Berggren om det vilda Afrika – dess djur och natur. Och han förverkligade sina drömmar, både på hemmaplan och under många resor. Ett resultat av hans arbete blev Borås djurpark, som efter hans idéer kom att bli en förebild för många djurparker världen över.

Hållbar infrastruktur

|

För att tillverka cement krävs enorma investeringar i olika typer av produktionsanläggningar. Men det är inte det enda. Cementen – och leran och kalkstenen det tillverkas av – måste ofta transporteras långa sträckor. Därför krävs även stora investerar i infrastruktur.

Omställningen då och nu

|

Det går knappast att överskatta cementens och betongens betydelse för den svenska energiförsörjningen. Betongen som byggmaterial var en förutsättning för den stora utbyggnaden av vattenkraften, sedan kärnkraften och nu vindkraft. Materialkraven från dessa satsningar innebar också utveckling av ny typ av cement.

En förändrad miljö

|

Cementtillverkning är en verksamhet som påverkar omgivningen på flera sätt. Å ena sidan bidrar den till samhällsuppbyggnaden då nya samhällen växer upp. Å andra sidan – och det mest påtagliga – lämnar det stora sår efter sig i landskapet. Men dessa sår har i många fall omvandlats till rekreationsområden och i en del fall till naturreservat.

Ett innovativt försvar

|

Sverige har många hundra års tradition av och kunskap i att tillverka vapen, från 1600-talets kanoner till dagens digitalt styrda system för krigföring, försvar och övervakning.