Karin Jansson Myhr

Redaktör

Redaktör med fil. kand i ekonomisk historia

Hållbar infrastruktur

|

För att tillverka cement krävs enorma investeringar i olika typer av produktionsanläggningar. Men det är inte det enda. Cementen – och leran och kalkstenen det tillverkas av – måste ofta transporteras långa sträckor. Därför krävs även stora investerar i infrastruktur.

Omställningen då och nu

|

Det går knappast att överskatta cementens och betongens betydelse för den svenska energiförsörjningen. Betongen som byggmaterial var en förutsättning för den stora utbyggnaden av vattenkraften, sedan kärnkraften och nu vindkraft. Materialkraven från dessa satsningar innebar också utveckling av ny typ av cement.

En förändrad miljö

|

Cementtillverkning är en verksamhet som påverkar omgivningen på flera sätt. Å ena sidan bidrar den till samhällsuppbyggnaden då nya samhällen växer upp. Å andra sidan – och det mest påtagliga – lämnar det stora sår efter sig i landskapet. Men dessa sår har i många fall omvandlats till rekreationsområden och i en del fall till naturreservat.

Ett innovativt försvar

|

Sverige har många hundra års tradition av och kunskap i att tillverka vapen, från 1600-talets kanoner till dagens digitalt styrda system för krigföring, försvar och övervakning.

Alla tiders reklam

|

Det är 60 år sedan det första Guldägget delades ut. Det pris som varje år belönar det som anses vara den mest kreativa reklamen – eller kommunikationen – som gjorts i Sverige under det gångna året. Vi gör en tillbakablick till hur det en gång började.

En enklare vardag

|

Att städa, laga mat, diska och tvätta var vid inledningen av förra seklet ett tungt och tidsödande arbete – framför allt för kvinnorna. Men med en rad svenska innovationer kunde mycket av arbetet automatiseras.

Elektrifieringen ändrade allt

|

Genom elektrifieringen förändrades förutsättningarna för industri, jordbruk och företagande. Tack vare många svenska uppfinningar och innovativa samarbeten, och den goda tillgången på vattenkraft, har svenska företag varit föregångare inom det här området.

”HUS I PAKET”

|

För 75 år sedan var husbyggandet till stora delar fortfarande ett hantverk. Prefabricerade element var något helt okänt. Men under 1950-talet, när den stora byggboomen inleddes, skulle detta ändra sig.

Kortvasan – ett lopp för Ica-kortet

|

Från och med år 2020 bytte Kortvasan namn till Vasaloppet 30. Namnbytet skulle förtydliga att det handlar om ett Vasalopp som är 30 kilometer långt. Namnet Kortvasan har loppet annars haft sedan 1997, och det har en mycket speciell historia. En tanke var att ordet “kort” skulle uttalas som i “betalkort”. Hur kom det sig?

Vasaloppet – en pionjär i sponsorspåren

|

Den första söndagen i mars är helig för många svenskar, miljontals följer Vasaloppen på plats eller via skärm. Men denna hundraåriga tradition hade inte varit möjlig utan sina sponsorer i näringslivet.