Hotell med industrihistoria
VISA BILDTEXT
Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell I Eskilstuna är inrymt i det tidigare huvudkontoret för Munktells Mekaniska Verkstad. Foto: Strawberry/Tekniska museet.

FÖRETAGEN AV: Karin Jansson Myhr 2023-11-16

Hotell med industrihistoria

Sverige är fyllt av smultronställen för den som är intresserad av företags­historia. Och det finns många hotell att välja på som också tar vara på närings­livets kultur­arv.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2023 nr 3.
Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Detta är något som den norska hotell­magnaten Petter Stordalen och hans hotell­kedjor tagit fasta på. För ett av Strawberry-koncernens varu­märken, Clarion Collection, är “hygge” ledordet. Begreppet är hämtat från danskan och norskan, och betyder ungefär stämning av mysighet och “bekväm gemytlighet”.

– De gamla historiska byggnaderna är perfekta för att bygga vidare på en unik känsla. Gamla industri­lokaler är väldigt unika lokaler som gör att hotellet blir en speciell upplevelse för gästen, som man annars inte skulle kunna åter­skapa. Det är också fantastiskt att kunna göra en sådan här byggnad till­gänglig för många människor, säger Emma Olofsson, ansvarig för nya hotell­projekt på hotell­koncernen Strawberry.

Läs också: Hotell med världsrykte

Flera av byggnaderna är kultur­minnes­skyddade, vilket innebär en speciell utmaning inför ett hotell­bygge. Eftersom Strawberry inte själva äger fastigheterna, samarbetar man med fastighets­ägaren som anlitar en antikvarisk sak­kunnig. På hotellen har man tagit vara på kultur­arvet på olika sätt.

Här är några exempel:

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

LÄMNINGAR FRÅN MÖBELFABRIKEN
Hotel Kompaniet har fått sitt namn från Nordiska Kompaniet, som i bland annat dessa lokaler hade sin möbel­verkstad fram till 1973, då verksamheten lades ned. Verkstaden etablerades 1904, två år efter att Nordiska Kompaniet slog upp sina första portar vid Stureplan i Stockholm. 13 år senare flyttade varuhuset till sina befintliga lokaler på Hamngatan.

Till en början tillverkades enbart möbler här. Det handlade inte om serie­produktion, utan varje möbel var unik. Bland kunderna fanns privat­bostäder (för de mer välbemedlade), hotell, restauranger, banker och svenska ambassader utomlands.

Styrelse­rummet i Tändsticks­palatset i Stockholm hade möbler från NK, liksom biblioteket i 1:a klass på lyx­fartyget M/S Kungsholm. Ett prestigefyllt uppdrag var stolarna till det ekonomiska och sociala rådets sal, ECOSOC-salen, (Economic Social Council Chamber) på FN-högkvarteret i New York.

Mot slutet av 1930-talet bildade NK Nyköpings Automobil­fabrik (ANA) som samarbetade med Chrysler Corporation. NK fick ensamrätt på att montera och sälja bilar av märket Plymouth, De Soto och Fargo.

Verkstäderna samarbetade under sin tid med några av de allra främsta svenska arkitekterna och form­givarna under perioden: Ferdinand Boberg, Carl Bergsten, Gunnar Asplund, Axel Einar Hjorth, Elias Svedberg och Kerstin Hörlin-­Holmquist.

Det var inte bara möbler och inredning som till­verkades här. Mot slutet av 1930-talet bildade NK Nyköpings Automobil­fabrik (ANA) som samarbetade med Chrysler Corporation. NK fick ensamrätt på att montera och sälja bilar av märket Plymouth, De Soto och Fargo.

När NK:s möbel­verkstäder slog igen 1973, fanns ANA fortfarande kvar i lokalerna. De flesta revs dock. Vad som finns kvar är bara den så kallade kontors­byggnaden och NK-villan. Det är i den gamla kontors­byggnaden som hotellet i dag har sina lokaler. Överallt i hotellet hittar man foton, skisser och prover från tiden för möbel­fabriken. Och även en del möbler.

Läs också: 1908 – Industrinationen Sverige

NK-villan ligger ett hundratal meter uppför Nyköpingsån. Den ritades av Ferdinand Boberg och byggdes i Norrköping, som utställnings­paviljong åt Nordiska Kompaniet till industri­utställningen 1906. Här visades “det nyaste och exklusivaste i fråga om möbler och inredningar för den exklusiva kund­krets som NK främst riktade sig till”.

Efter utställningen flyttades villan till Nyköping och skänktes till de anställda vid NK:s verkstäder. Lokalerna användes till möten, fester och andra samman­komster. I dag finns ett kafé i lokalerna som drivs av föreningen NK-villans vänner, som även arrangerar utställningar, före­läsningar, konserter och andra aktiviteter i huset.

Clarion Collection Hotell Kompaniet har fått sitt namn efter Nordiska Kompaniet. NK tillverkade nämligen möbler här i nästan 70 år. Foto: Kling, ur NK/Hufvudstadens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

TRAKTORMUSEUM OCH HOTELL VÄGG I VÄGG
Knappt 10 mil norrut från Nyköping ligger den gamla industri­staden Eskilstuna, där Johan Theofron Munktell under 1800-talet etablerade sin mekaniska verkstad. Vägg i vägg med Munktell­museet i Eskilstuna ligger också Hotel Bolinder Munktell.

Det var 1832 som Munktell fick i uppdrag av Eskilstuna fristad att anlägga en mekanisk verkstad. Årtalet är inristat ovanför den portal som finns strax till höger om hotell­entrén.

Själva hotellet är inrymt i den byggnad som länge var företagets huvud­kontor, och som ritades av Ferdinand Boberg. Han var ju också arkitekten bakom NK i Stockholm och NK-villan i Nyköping, och inte minst regerings­byggnaden Rosenbad.

Det var 1832 som Munktell fick i uppdrag av Eskilstuna fristad att anlägga en mekanisk verkstad. Årtalet är inristat ovanför den portal som finns strax till höger om hotell­entrén. I rummen hänger fotografier som skildrar byggnadens historia, och i ett av konferens­rummen blickar självaste Johan Theofron ned från en relief på väggen.

Läs också: Rikets skattkista blev välbesökt turistmål

Under de första åren hade Munktell bara ett fåtal med­arbetare, och de första lokalerna i hörnet av nuvarande Drottning­gatan och Rademacher­gatan hyrde man. Men 1839 hade verksamheten växt, så företaget flyttade till egna lokaler på andra sidan ån.

Hotellets gäster har gratis inträde till museet som är inrymt i de gamla verkstads­lokalerna. Här finns bland annat runt 200 traktorer och motorer för både fordons­entusiaster och andra.

Kontorsbyggnaden vid Munktenns Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Uppförd 1895. Källa: Tekniska museet.

TAPETFABRIK I ANRIKT INDUSTRIKVARTER
I Sickla, i Nacka precis utanför Stockholm, i samma kvarter där Atlas Diesel en gång tillverkade sina diesel­motorer, låg också en tapet­fabrik. Det var Kåbergs tapet­fabrik som var snabba på att tillämpa nya tillverknings­metoder, och knöt till sig form­givare som Carl Malmsten och Gunnar Asplund.

De historiska rötterna ser man på hotellet med det passande namnet Hotel Tapet­fabriken, bland annat genom fotografier, tavlor med återvunna tapeter och teglet på hotellets fasad som till stora delar kommer från den ursprungliga fabriks­byggnaden.

I Sickla utanför Stockholm låg Kåbergs tapetfabrik. Teglet från fabriksbyggnaden är i dag en del i fasaden på Hotell Tapetfabriken. Foto: Atlas Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria .

NERIKES ALLEHANDA-BORGEN I ÖREBRO
I denna byggnad från 1891 hade lokal­tidningen Nerikes Allehanda sin redaktion från 1934 till 2013. Dess­förinnan huserade här Örebro Spar­bank, där författaren Hjalmar Bergmans far var bank­direktör. I hotellet finns fort­farande många inrednings­detaljer kvar från tiden då det begav sig. På väggarna hänger även fotografier som skildrar tidigare verk­samheter.

När Nerikes Allehanda huserade här gick byggnaden ofta under benämningen NA-­borgen eller Nerikes Allehanda-­borgen eftersom den påminde om en borg. Det har hotellet tagit vara på och heter nu helt enkelt Hotel Borgen.

Läs också: Böda Sand – från fricamping till dokusåpa

TÄNDSTICKSMINNEN I JÖNKÖPING
Hotel Victoria har man fokuserat historie­berättandet på stadens tänd­sticks­tillverkning. Själva byggnaden har dock inte med tänd­stickor att göra. Den uppfördes 1882 på initiativ av författaren och vård­pionjären Ebba Ramsay. Huset användes till en början som hem för epileptiker och förstånds­handikappade barn, och i källaren fanns ett alkohol­fritt värds­hus. Det sägs att Ebbas spöke går igen i ett av hotell­rummen.

Ett alldeles “nybyggt” hotell – Quality Hotel Match – ligger i det gamla tänd­sticks­området i Jönköping och är delvis inhyst i de gamla fabriks­lokalerna. Bygget fick skjutas upp vid flera till­fällen, då vissa oförutsedda hinder satte käppar i hjulet. Det fanns till exempel svavel­rester kvar från den gamla tändsticks­fabriken, som skapade små explosioner.

I Sickla utanför Stockholm låg Kåbergs tapetfabrik. Teglet från fabriksbyggnaden är i dag en del i fasaden på Hotell Tapetfabriken. Foto: Strawberry.

HAMNHISTORIA I KALMAR
I en byggnad med anor från 1700-talet ligger ett hamn­magasin som på 1980- talet byggdes om till hotell. I lobbyn och korridorerna på Hotel Packhuset finns en utställning om Kalmars hamn och området kring hotellet.

Det finns fler gamla fängelser som byggts om till hotell av andra hotell­kedjor – rummen finns ju så att säga redan på plats.

FÄNGSLANDE VISTELSE I KARLSTAD
Det gamla läns­fängelset i Karlstad uppfördes under 1800-talet, och var i bruk ända fram till 1968. I källaren finns ett fängelse­museum, och i rummen på Hotel Bilan finns anekdoter från tidigare fångar. Bland dem som till­bringat tid här finns bland annat den notoriske sol-och-våraren Raskenstam.

Det finns fler gamla fängelser som byggts om till hotell av andra hotell­kedjor – rummen finns ju så att säga redan på plats. Bland annat Lång­holmen i Stockholm, Gamla Fängelset i Umeå och Fängelset i Västervik.

MOTORMINNEN I GÖTEBORG
Fastigheten där Hotel Odin är inhyst byggdes på 1930-talet, ursprungligen åt bil­tillverkaren Ford genom åter­för­säljaren Motor­verken. Sedan dess har den haft många funktioner, bland annat verkstads­område och lokaler för motor­cykel­tillverkare (gatan brukar kallas för bike­street). Byggnaden är ett fint exempel på funkis­stilen.

Läs också: Byrån i Operahuset tog svenskarna ut i världen

VARULAGER I VARBERG
Hotel Fregatten är inhyst i ett gammalt frys- och pack­hus. På hotellet har man tagit vara på stadens långa historia som sjö­farts­stad, kurort och cykel­stad. Det var här i staden som Monark och Crescent tillverkade sina cyklar.

MATSAL I MALMÖ
Den här byggnaden med Hotel Temperance uppfördes 1902 och var då ett kombinerat ång­kök, hotell och nykterhets­restaurang. Ång­kök var en idé som importerats från Tyskland, där mindre bemedlade personer kunde få ett billigt mål mat. På den tiden kostade hotell­rummen 1 krona och 25 öre att hyra.

Huset ursprungliga 18 hant­verkare och dess yrken representeras med symboler och autentiska föremål på olika platser i hotellet, speciellt i konferens­utrymmena.

TIDSKAPSEL I UPPSALA
Byggnaden med Hotel Uppsala har inte så många år på nacken, utan här­stammar från 1951. Då byggdes det som ett hant­verks­hus, och här hade bland annat Uppsala Optiska och Skotjänst sina lokaler. Huset ursprungliga 18 hant­verkare och dess yrken representeras med symboler och autentiska föremål på olika platser i hotellet, speciellt i konferens­utrymmena.

När fastigheten byggdes om hittade man en slags tids­kapsel. Enligt gammal svensk bygg­mästar­tradition hade ett bly­förslutet koppar­skrin gjutits in i grunden. Skrinet står nu utställt i receptionen. Traditionen med tids­kapslar har Strawberry-­koncernen fört vidare i flera av sina hotell.

Läs också: Jävre turiststation

SPANNMÅLSMAGASIN I REDERISTAD
Hotel Magasinet i Trelleborg är inhyst i ett gammalt spannmåls­magasin som byggdes i början av 1900-talet och som var i bruk fram till mitten av 1980-talet. I kvarteret låg i början av seklet flera magasin, som Carl Smiths spann­måls­magasin, senare hörande till Trelleborgs Ångkvarn, gross­handlare Frans Malmros magasin, magasinen tillhörande Ångkvarnen samt Skepps­handeln.

I början av 2000-talet hel­renoverades byggnaden, men många gamla attribut från tiden då byggnaden tjänade som magasin har bevarats och finns att se på hotellet i dag.

The Steam Hotel i Västerås. Foto: Andreas Sundgren.

ANDRA SPEKTAKULÄRA LOKALER
Att omvandla gamla industri­lokaler till hotell är det fler som gör. I Västerås finns det spektakulära hotellet The Steam, inhyst i det gamla ångkraft­verket. Byggnaden är drygt 100 år gammal och 18 våningar hög.

Kraftverket var en gång en av landets största energi­producenter. Det började byggas 1915 av dåvarande Kungliga vatten­falls­styrelsen, dagens Vattenfall, och stod färdigt 1917. År 1931 byggdes den första av de fyra torn­pannorna som ger Västerås en särskild profil. Byggnaden är numera för­klarad som byggnads­minne.

Läs också: Från ödemark till turistmetropol

Samma arkitekt­kontor som ritade The Steam står även bakom omvandlingen av en gammal tråkig kontors­lokal efter E4:an i närheten av Järva krog, norr om Stockholm. Fastigheten hade stått tom länge. I dag är den omgjord till ett så kallat destinations­hotell med namnet The Winery. Tak­terrassen utsågs 2018 till en av världens tio bästa av tids­kriften Forbes.

I Nääs, som ligger i Lerums kommun, finns ett hotell inhyst i den gamla bruks­miljön som handels­mannen Peter Wilhelm Berg lade grunden till. Här etablerade han bland annat ett väveri. Nääs Fabriker stod klart 1833, och väveriet var i drift fram till 1970-talet då textil­krisen fick industrin att slå igen portarna. Sverige är fullt av industri­minnen, och att kunna bo i dem är en extra krydda.