1908 - Industrinationen Sverige
VISA BILDTEXT
Vy över byggarbetsplats på Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm år 1901. Bild ur Skanskas historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Sara Johansson 2021-11-02

1908 – Industrinationen Sverige

Sverige hade vid 1900-talets början kommit långt i sin resa mot att bli en industrination. Nya fabriker i städerna behövde arbetskraft och människor lockades i allt högre grad att lämna landsbygden. Utvecklingen krävde ny infrastruktur och nya bostäder – som byggdes i cement.

Sverige hade vid 1900-talets början kommit långt i sin resa mot att bli en industrination. Nya fabriker i städerna behövde arbetskraft och människor lockades i allt högre grad att lämna landsbygden. Även utefter det ständigt utbyggda järnvägsnätet växte det fram nya samhällen.

Från att tidigare ha varit den helt dominanta grenen sysselsatte lantbruket i början av 1910-talet endast 40 procent av befolkningen. En helt ny samhällsklass hade skapats: arbetarklassen.

Vikten av cement – en historisk översikt

Den här utvecklingen krävde både bättre infrastruktur och fler bostäder. Levnadsstandarden hade under de gångna decennierna höjts, men i städerna trängdes de nyinflyttade ofta i små och inte alltid sanitära boenden. På många platser startades initiativ för att ge fler ett eget tak över huvudet. Tillsammans kallades de egnahemsrörelsen men initiativen kunde se väldigt olika ut.

Ibland bildades föreningar som gemensamt köpte fastigheter för att sedan stycka upp dem till mindre hem för medlemmarna. Andra gånger kunde det till exempel vara en brukspatron som sålde av tomter till arbetarna. Många av dagens villaområden är gamla egnahemsområden, vilket man ibland kan se i gatunamnen.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Betong gjord av bara cement, vatten och ballast klarar ofta högt tryck men har sämre draghållfasthet. Redan på 1860-talet hade man dock upptäckt att det gick att förstärka betongen med järn, först genom delvis ingjutna järnbalkar och senare med hjälp av ingjutna profiljärn som ökade hållfastheten. Armeringstekniken var född.

Bland deras mer kända projekt kan nämnas Stockholms Stadion, NK-huset och det så kallade Tändstickspalatset i Stockholm.

I Sverige slog tekniken igenom på allvar 1908 då den 28-årige Ivar Kreuger tillsammans med ingenjör Paul Toll startade byggnadsfirman Kreuger & Toll, vars specialitet var att bygga med armerad betong. Företaget blev snabbt Sveriges ledande byggfirma och byggde allt från kontorshus till broar, vattenkraftsanläggningar, dammar och kajanläggningar. Bland deras mer kända projekt kan nämnas Stockholms Stadion, NK-huset och det så kallade Tändstickspalatset i Stockholm.

Sverige år 1871

Betongen började även leta sig in i andra produkter. Golvplattor, takplattor, kabelblock för elledningar samt rör till städernas vatten- och avloppssystem började allt oftare gjutas i betong. Den här ökade användningen av betong i byggnationer av såväl industrier som bostadshus, men även till exempel järnvägsbroar och dammar, ledde till en kraftigt ökad efterfrågan på cement. 1928 fanns hela tio cementfabriker i Sverige. Idag återstår endast två: Skövde i Västergötland och Slite på Gotland.

Cementa 150 år

År 1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Cementa, i Lomma. Där och då startar den svenska cementbranschen och det innebär att vi i år vill uppmärksamma att cement har tillverkats i större skala i Sverige under 150 år.

Läs om vilken grundläggande betydelse cement har haft och har för samhällsutvecklingen. Ett byggmaterial som är en sådan självklar del i våra liv att vi inte ens tänker på det… det är en berättelse som förtjänas att lyftas mer och det gör vi det här året när vi firar cement i 150 år i Sverige.