Platsen: Jävre turiststation
VISA BILDTEXT
Vykort: Piteå Museums bildarkiv.

NÄRINGSLIVET AV: Jöns Posse 2022-02-16

Platsen: Jävre turiststation

Jävre turiststation har sedan 1960-talet varit porten till Västerbotten och Norrbotten. Sedan ca 20 år tillbaka är byggnaden dessutom förklarats till byggnadsminne.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 3 2016.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Om du kör norrut på E4:an från Skellefteå passerar du orter som Kåge, Byske, Åbyn. Just när du har passerat gränsen till Norrbottens län gör vägen en lång sväng åt vänster, och när du kommer ur den ser du på vänster sida av vägen en märklig byggnad.

Det är Jävre Turiststation, en arkitektoniskt särpräglad betong­konstruktion med markerade geometriska former och med ett så kallat rät­block, vilket närmast kan liknas vid en mycket stor tegel­sten, vilande på den öppna valvbågen av armerad betong.

Svenskar förändrade amerikanernas resande

I början och i mitten av 60-talet byggdes turistnäringen upp i Norrbotten. Jävre Turiststation var en viktig del av den satsningen och byggdes år 1966 av Norrbottens Trafik­förbund med ekonomiskt stöd från Piteå Kommun och med arbets­marknads­medel.

Arkitekten Gunnar Lehtipalo avsåg från början bygga en vägbro med mat och service liknande de vägbro­byggnader som började förekomma i början av 60-talet över autostradorna i Europa. Detta godkändes dock inte av Vägverket, och istället fick det bli en byggnad bredvid vägen.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Turiststationen invigdes 1967 och var då Sveriges första moderna turiststation för bilister. Här skulle turisterna få information, handla souvenirer och njuta av utsikten genom det stora panorama­fönstret mot Jävreviken. Idén var att anläggningen skulle bli ”Porten till Norrbotten”, en modern turist­informations­anläggning strategiskt placerad vid kustvägen upp mot Norrbotten.

I samband med högertrafikomläggningen år 1967 blev placeringen inte längre så strategisk. Anläggningen hamnade på fel sida av E4:an.

I samband med högertrafikomläggningen år 1967 blev placeringen inte längre så strategisk. Anläggningen hamnade på fel sida av E4:an. Turiststationen förlorade ett stort antal besökare när den naturliga infarts­vägen försvann. De flesta av de bilburna turisterna, vilka turist­anläggningen i första hand riktade sig till, for förbi.

Efter elva år lades den kommunala turistservicen ner. De kommande åren tjänstgjorde byggnaden som bland annat matt­väveri med försäljning och som bostad. Efter 20 år av förfall och ägarbyten stod Piteå Kommun åter som fastighets­ägare år 1999 och ett beslut om rivning togs för andra gången.

Den svenska charterresans historia

Men kommun­invånarna ville annorlunda och protesterade. Piteå-Tidningen anordnade en omröstning bland läsarna, vilken visade att en majoritet ville bevara byggnaden. Norrbottens Museum väckte frågan om byggnads­minnes­förklaring av den en gång så uppmärksammade och tids­typiska turist­stationen.

Nu började ett omfattande restaureringsarbete där turist­stationen återgavs sitt ursprungliga utseende med bland annat fasadens färg­sättning i gråblå och beiga nyanser. Idag är stationen bland annat hem åt en utställning om bilismen på 60-talet med nästan allt en sextiotals­nostalgiker kan önska sig.

Foto: Anna Elmén-berg, Piteå Museum.

Under högtidliga former återinvigdes Jävre Turist­station i juni år 2003 då även byggnaden förklarades som byggnads­minne. Åter hade Jävre under sommar­perioden en turist­station som är porten till Västerbotten och Norrbotten.