Ett världsföretag tack vare mjölken
VISA BILDTEXT
Tetra Pak revolutionerade mejeribranschen. Här studeras en mjölk tetra av en kund i Mjölkcentralens butik i Vällingby Centrum 1958. Bild ur Arla Foods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Edward Blom 2017-06-21

Ett världsföretag tack vare mjölken

Redan i början av 1900-talet hade pappförpackningar för mjölk införts i Amerika. På 1930- och 40-talen diskuterades frågan i Sverige. När Gösta Winberg tillträdde som vd för Mjölkcentralen 1946 reste han till USA för att studera de nya förpackningarna.

Även i Tyskland började pappförpackningar införas och MC följde utvecklingen med intresse. Problemet i Sverige var dock att mjölkpriset var så hårt reglerat av staten, att det var omöjligt att få vinst på mjölkförsäljningen om förpackningen inte var mycket billig. Därmed gick de utländska modellerna inte att använda.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Under 1930-talet hade Åkerlund & Rausing med entreprenörerna Erik Åkerlund och Ruben Rausing blivit den ledande tillverkaren av engångsförpackningar. Redan 1943 hade de börjat arbeta på att få fram en billig engångsförpackning för mjölk.

Utvecklingsarbetet tog nio år och skedde i många steg: Erik Wallenberg skapade tetrans pyramidform. Erik Torudd kläckte idén med den kontinuerliga påfyllningen. Harry Järund konstruerade maskinen. Metoden att belägga kartong med plasthinna kopierades från ett amerikanskt företag. Namnet Tetra Pak slutligen ska också ha kommit från Torudd – inom geometrin heter pyramidformade kroppar tetraeder.

Rausings egen roll var otvivelaktig i att han ledde företaget, anställde skickliga medarbetare och ordnade kapitalförsörjningen, men i efterhand ville han också göra gällande att han och hans familj även stått för hela innovationsprocessen.

Svårsåld produkt

1951 blev Tetra Pak ett eget bolag och följande år var den första färdiga produkten klar – en gräddpaketeringsmaskin. Upplägget var att mejerierna skulle hyra maskinerna förmånligt. De förbands dock att köpa allt plastbestruket papper som maskinerna laddades med av Tetra Pak – det var därigenom företaget skulle tjäna pengar. Den första maskinen installerades hos den lokala mejeriföreningen i Lund.

Snart köpte även Mjölkcentralen en maskin – dess vd Winberg hade ju länge intresserat sig för pappförpackningar. I Lund hade Tetra Pak förmått mejeriet att upphöra med lösviktsförsäljning av grädde och endast sälja den i tetra. Detta ville dock inte MC gå med på. Såväl handlare som konsumenter hade svårt att förstå sig på de nya förpackningarna och därför fortsatte lösviktsförsäljningen att dominera. Det hela såg ut att bli ett fiasko.

Lösningen blev att MC och Tetra Pak anordnade ett PR-jippo. Stadens alla mjölkhandlare bjöds in till en stor artistgala och informerades samtidigt om hur mycket de skulle tjäna i minskat gräddsvinn om de helt gick över till tetra. Veckan efter ökade försäljningen från 3.000 gräddtetror till 43.000. Succén var ett faktum och alla landets mejerier började införa de nya förpackningarna.

Kris och framgång

Två år efter den lilla gräddförpackningen utvecklade Tetra Pak en halvliterstetra för mjölk. Stor oenighet rådde dock mellan mejerierna och förpackningsbolaget om priset. Winberg var dock fortsatt positiv och betonade att mejerierna skulle tjäna på förenklade transporter. Det slutade med att MC hyrde en maskin och då gick även det lokala Lundamejeriet med.

Bytet till engångsförpackningar revolutionerade branschen. Tappningen ute på mejerierna kunde ske på en fjärdedel av den tidigare ytan, transporterna blev effektivare och hygienen förbättrades. Snart sålde mejerierna inte bara grädde, utan även mjölk i tetror.

Tetran spred sig allt mer, men som så ofta händer med unga expansiva företag, fick Tetra Pak svåra likviditetsproblem. MC fick än en gång hjälpa företaget, denna gång genom ett miljonlån. Men, situationen blev värre och 1958 befann sig Tetra Pak i djup kris. Genom att delägaren Holger Crawford gick in som vd, och några stora avtal slöts utomlands, kom bolaget emellertid åter på fötter.

I början av 1960-talet utvecklades produkten. Dels gjordes tetrorna antiseptiska, vilket förbättrade den paketerade dryckens hållbarhet. Dels tillkom den mer lätthanterliga fyrkantiga tetran, Tetra Brik. Namnet kommer av engelskans brick (tegelsten). Vid denna tid hade Tetra Pak även fått konkurrenter, vilket vitaliserade utvecklingen.

Idag är Tetra Pak en världsledande, internationell koncern. För sin fortsatta utveckling krävs, nu som då, ett nära samarbete med mejeriindustrin.

Arla Foods historiesajter – producerade av Centrum för Näringlivshistoria – kan du läsa mer om mejeribranschens historia i Sverige.