Litterartur och källförteckning

Citat och statistiska uppgifter är hämtade, när inget annat anges, dels från arkivmaterialet (oförtecknade volymer i Köpkort ABs arkiv och Erik Elinders arkiv samt vol. F12:58, Handelsbankens arkiv och Vol F :71 101 (494), Skandinaviska bankens arkiv), dels från följande rapporter och böcker:

Anell, Barbro & Berkow, Charles, Kontokreditmarknaden på konsumentområdet, En kartläggning (Rapport Konsumentverket 1980:7-1), Vällingby.

Bouveng, Carl-Johan, m.fl. (1963), Konsumtionskrediter i Sverige, SNS, Stockholm.

Kontokort. Slutbetänkande av kontojortskommittén (Ds Fi 1984:10), Finansdepartementet, Stockholm.

Konsumtionskrediter i Sverige Betänkande avgivet av konsumtionskreditutredningen (SOU 1966:42), Stockholm.

Konsumentkreditlag mm. Betänkande av Kreditköpskommittén (SOU 1975:63), Stockholm.

Stolpe, Herman (1961) Kredit och reklam på avvägar, Rabén & Sjögren, Stockholm.

Forskningslitteratur i urval:

Batiz-Lazo, B & Del Angel, G (2016), ”The Dawn of Plastic Jungle: The introduction of the Credit Card in Europe and North America, 1950-1975, Economics Working Paper 16107, Hoover Institution, Stanford.

Deville, Joe (2013), ”Paying with plastic: the enduring presence of the credit card”, in: Gabrys, Jennifer, Hawkins, Gay & Michael, Mike (red.) Accumulation: the material politics of plastic. Accumulation: the material politics of plastic. Abingdon, Oxon: Routledge.

Husz, Orsi (2016). ”Att sälja kredit som pengar: Kreditkortets domesticering i 1960-talets Sverige”. Andersson m.fl. (red.) Vardagslivets finansialisering, (CFK 2016:1), Centrum för Konsumtionsvetenskap, Göteborg.

Mandell, Lewis (1990), The Credit Card Industry: A History, Twayne. Boston.

Maurer, B. (2015). How would you like to pay?: how technology is changing the future of money. Duke University Press. Durham.

Nocera, Joe (2013 [1994]), A Piece of the Action: How the Middle Class Joined the Money Class, New York Simon & Shuster paperbacks, New York.

Rona Tas Akos & Guseva, Alya (2014) Plastic Money. Constructing Markets for Credit Cards in Eight Postcommunist Countries. Stanford University Press, Stanford.