UR Samtiden: Om sparbankerna och bankhistoria

NÄRINGSLIVET AV: Margarita Feldman 2020-08-11

UR Samtiden: Om sparbankerna och bankhistoria

Hur har bankväsendet för privatpersoner och sparandet förändrats genom tiderna? Vi har gått från sockensamhällen till välfärd och ett modernt samhälle. Lyssna på berättelsen om sparbankernas historia på UR Play.

Anders Sjöman, kommunikationschef vid Centrum för Näringslivshistoria, har skrivit en bok om Sparbanken och dess 200-åriga historia. Han berättar sparbankens historia på UR Samtiden.

Se föreläsningen på URplay

UR Samtiden - Ekonomi och mynt

Anders Sjöman är kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria. Leder den redaktionella gruppens arbete. Ansvarig utgivare för tidningen Företagshistoria och nyhetsportalen BizStories.se.

Föreläsningen är inspelat den 20 maj 2020 i Guldrummet på Historiska museet, Stockholm, som en del av UR Samtiden – Ekonomi och mynt. Arrangör: Kungliga Myntkabinettet i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.