Lucka 10: Kvalitets­lednings­systemet ISO 9000
VISA BILDTEXT
Syning av glödlampor hos Elektraverken AB någon gång på 1940-talet. Foto: Ateljé Uggla. Bild ur Orams historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-10

Lucka 10: Kvalitets­lednings­systemet ISO 9000

En av världens mest kända standarder, och även en av de mest använda, är den som heter ISO 9000. Det är med stor sannolikhet det mest implementerade systemet för kvalitetsledning, och är idag inne på sin femte version.

ISO 9000 är egentligen inte en enskild standard, utan en serie bestående av en huvudstandard och flera understandarder, som var och en berör olika aspekter av kvalitetsarbetets krav och riktlinjer. Den publicerades 1987 av International Organization for Standardization (ISO) och hade många förlagor. ISO 9000 och kvalitetsarbete i allmänhet upplevs ofta som något tämligen abstrakt för den oinvigde.

En vara eller en tjänst är av en viss kvalitet. Huruvida kvaliteten är hög eller låg är inte alltid relevant – det centrala är huruvida produkten uppnår och håller den kvalitet som tillverkare och kunder förväntar sig. Om dina kunder gillade din produkt förra gången vill de troligen ha exakt samma sak vid nästa beställning. När du producerar något, vare sig det är en vara eller en tjänst, vill du helt enkelt kunna förvänta dig samma resultat varje gång. För att med säkerhet kunna åstadkomma förväntat resultat behöver dessa förväntningar specificeras, och system upprättas som säkrar utfallet. Alltså ett system för kvalitetsledning, vilket är exakt vad ISO 9000-serien erbjuder.

Dagens ISO 9000-serie består
av fyra delar, där ISO 9001 – ett ledningssystem för kvalitet – utgör den kravstandard som organisationer certifieras mot. Den är därmed den mest kända och den som flest är insatta i. Standarden tar avstamp i sju principer, kallade ”Quality management principles” (QMP), listade utan inbördes ordning. Dessa är: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering.

Läs också: 100 år av standarder – ISO 9000

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.