Susanna Lundell

Susanna Lundell är journalist och chefredaktör för tidskriften Företagshistoria.