Näringslivets roll under lupp

NÄRINGSLIVET AV: Susanna Lundell 2024-04-02

Näringslivets roll under lupp

Elin Åström Rudberg är forskare vid Stockholms universitet. Just nu tittar hon närmare på reklam, marknads­föring och en ny syn på marknaden och konsumenter från 1970-talet och framåt.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 1 2024. 

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Elin Åström Rudberg disputerade vid Handels­hög­skolan i Stockholm 2019 med avhandlingen Sound and loyal business. The history of the Swedish advertising cartel 1915–1965. Avhandlingen var en av tre som nominerades till bästa avhandling i business history under perioden 2018 till och med januari 2022 framlagd vid ett europeiskt universitet. Det var the European Business History Association som stod bakom nomineringen.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

När Företags­historia intervjuar Elin Åström Rudberg är hon i slutet av en period som gäst­forskare vid Centre of Inter­national History and Political Studies of Globalization på Universitetet i Lausanne i Schweiz. Där är hon en av flera forskare som undersöker närings­livets roll i samhället.

Läs också: Forskning om egna hem

Till vardags är hon forskare vid institutionen för ekonomisk historia och inter­nationella relationer vid Stockholms universitet.

– Jag har använt mig mycket av olika arkiv på Centrum för Närings­livshistoria. Just nu forskar jag om reklam, marknads­föring och en ny syn på marknaden och konsumenter från 1970-talet och framåt, säger hon.

Centrum för Närings­livs­historia är ett väl­renommerat arkiv också inter­nationellt, menar Elin Åström Rudberg.

– Det är fint att det finns så många och omfattande arkiv som det också relativt lätt går att få tillgång till som forskare. Inter­nationellt är det inte en själv­klarhet att företag och närings­livs­organisationer har så välordnade efterlämnade arkiv, särskilt inte från företag inom reklam och marknads­föring, säger Elin som också har varit gäst­forskare på the European Institute vid Columbia University i New York.

– Arkiven vid Centrum för Näringslivs­historia är en fantastisk resurs. Kollegorna här i Lausanne är imponerade av att vi i Sverige har så fantastiska arkiv.

Läs också: Frågor till arkivarien

Sedan maj 2021 är hon även koordinator i forsknings­programmet Nyliberalism i Norden vid Uppsala universitet. Elin Åström Rudberg har även forskat om det svenska närings­livet och Europa­marknaden på 1950- och60-talen.

– Då har jag framförallt använt Svenska Arbets­givare­föreningens och Industri­förbundets arkiv. De är enormt stora och där finns mycket spännande.

Elin Åström Rudberg arbetar också med fler spännande projekt.

– Inom ramen för min roll i forsknings­programmet om nyliberalism i Norden gör jag en under­sökning med hjälp av det som kallas digital history. Det är ett mindre pilot­projekt som handlar om att titta på marknads­begreppet i den politiska debatten i Sverige från 1970-talet och framåt. Det gör jag tillsammans med två experter på digitala metoder från Uppsala universitet.

Läs också: Den ofrivillige samlaren

När Elin skrev sin avhandling var hon i kontakt med Sveriges Kommunikations­byråer som fram till 1960-talet hette Sveriges Annons­byråers förening.

– Hela arkivet låg då i tre stora trä­lådor på organisationens kontor. Nu finns arkivet hos Centrum för Närings­livs­historia. Det är skönt att en professionell aktör tagit hand om arkivet.

Under våren ska Elin Åström Rudberg fortsätta arbeta med sitt projekt om reklam och marknads­föring. Det ska hon göra i ungefär två år till.

– Jag forskar just nu om marknads­undersökningar under 1970- och 80-talen som en del av mitt projekt. Det ska jag fortsätta med. Jag kommer att fortsätta se vad som finns hos Centrum för Närings­livs­historia när det gäller många stora bolag som kan vara intressanta för att se hur de använde marknads­undersökningar i sin verksamhet.