Centrum för Näringslivshistoria

Texter från redaktionen på Centrum för Näringslivshistoria.

Buketten för alla ledde till Västindien

|

Vid 18 års ålder startade Bengt Nygren sitt första företag och lyckades inom ett par decennier bygga upp Europas största blomsterhandelsföretag, Buketten.

Ny utställning: Tierps tryckeri – hur började det?

|

Ny utställning på Kulturhuset Möbeln i Tierp berättar Tierps tryckeris historia under första halvan av 1900-talet.

Lucka 22: Gymnastikredskap

|

Den svenska standarden SIS 871010 gäller fästen för redskap i gymnastiksalar och idrottshallar. Den anger placering av fästen för gymnastikredskap i golv, vägg och tak, utformning av fästdon samt i några fall fria utrymmen som är nödvändiga för redskapen.

Lucka 18: Lås för portföljer och shoppingväskor

|

Standarden SIS 849232 antogs 1965 och anger en metod för att testa hållbarheten hos väsklås vid upprepad öppning och slutning.

Lucka 16: Gardiner och draperier

|

En standard som är extra aktuell i juletid – SS-EN 13773 reglerar gardiners och draperiers brännbarhet.

Lucka 11: Socialt ansvarstagande

|

Standarden som vägleder företag och organisationer inom socialt ansvars­tagande, Social Responsibility, och företags samhälls­ansvar, Corporate Social Responsibility lanserades i sin första version år 2010. ISO 26000 definierar vad socialt ansvar innebär och innehåller rikt­linjer för hur arbetet med socialt ansvars­tagande ska bedrivas.

Lucka 9: Julgranstandard

|

År 1968 infördes en svensk standard för julgranar. Eller ja, kanske inte på riktigt…

Lucka 8: Grafiska symboler för allmänna platser

|

Vi är vana att kunna orientera oss med hjälp av skyltar och symboler i det offentliga rummet – både i Sverige och utomlands. Och självklart finns det en internationell standard som hjälper oss med det.

Lucka 5: Matpotatis

|

Det finns en standard för allt, även för potatis. År 1941 fastställs svensk standard för matpotatis i tre kvaliteter: färskpotatis, ordinär matpotatis och kontrollpotatis.

Lucka 3: Ambulans

|

Redan 1935 har Svenska Institutet för Standarder utvecklat den första standarden för ambulanser.