Lucka 8: Grafiska symboler för allmänna platser
VISA BILDTEXT
Kassa och parkeringsautomater inne på parkeringshuset Parkaden, hörnet Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan i Stockholm någon gång på 1980-talet. Bild ur Hufvudstaden ABs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Centrum för Näringslivshistoria 2022-12-08

Lucka 8: Grafiska symboler för allmänna platser

Vi är vana att kunna orientera oss med hjälp av skyltar och symboler i det offentliga rummet – både i Sverige och utomlands. Och självklart finns det en internationell standard som hjälper oss med det.

Standarden ISO 7001 introducerades 1980 och har uppdaterats och kompletterats ett antal gånger sedan dess. Den berör bildsymboler som används för att förmedla information på olika ställen i samhället som exempelvis kommersiella inrättningar, sjukhus och museer.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.