Lucka 11: Socialt ansvarstagande
VISA BILDTEXT
Bild ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Centrum för Näringslivshistoria 2022-12-11

Lucka 11: Socialt ansvarstagande

Standarden som vägleder företag och organisationer inom socialt ansvars­tagande, Social Responsibility, och företags samhälls­ansvar, Corporate Social Responsibility lanserades i sin första version år 2010. ISO 26000 definierar vad socialt ansvar innebär och innehåller rikt­linjer för hur arbetet med socialt ansvars­tagande ska bedrivas.

Det var efter förslag från ISO:s konsumentorganisation, under en internationell ISO-konferens i Stockholm, som ISO:s medlemmar röstade positivt till fram­tagandet av en internationellt vägledande standard för socialt ansvarstagande.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.