Lucka 21: Mineralvatten
VISA BILDTEXT
Foto: Giacomo Brings (CC BY-NC 2.0).

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-21

Lucka 21: Mineralvatten

Världens första fabrik för konstgjort mineralvatten grundades i Falun, Dalarna 1776 av kemisten och mineralogen Johan Gottlieb Gahn.

Den baserades på en metod för framställning av kolsyra som den framstående kemiprofessorn i Uppsala, Torbern Bergman, hade utvecklat. De kroniska hälsoproblemen gjorde att han drack en hel del dyrbart importerat mineralvatten. Av ekonomiska skäl analyserade han därför mineralvattnet och fann att det innehöll kolsyra och mineraler.

1770 blev han först i världen med att konstruera en apparat som framställde kolsyrat vatten. Eftersom Bergman hade intresserat sig för kolsyran av privata skäl, dröjde det några år innan han skrev om sina upptäckter. Det är därför engelsmannen Joseph Priestley oftast räknas som kolsyrans upptäckare.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR