Anna Whitlock var en svensk skolpionjär och kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter så som samskola, religionsfrihet, främjande av praktiskt arbete och fysisk fostran.

Anders Johnson är författare till boken Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare (Förlaget Näringslivshistoria).

Läs artikeln i tidningen Mitti

Få vårt nyhetsbrev varannan vecka.