Teknik för ett hållbarare samhälle
VISA BILDTEXT
Kungen tar emot solcellspanel på slottets tak tillsammans med slottsfogden på Stockholms slott, Erik Kampmann. Statens Fastighetsverk överlämnade solcellsanläggningen som en symbolisk gåva på H.M. Konungens 70-årsdag 2016. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.

NÄRINGSLIVET AV: Sara Johansson 2021-08-09

Teknik för ett hållbarare samhälle

Att arbeta på ett så hållbart sätt som möjligt är närmast en självklarhet för dagens teknikintensiva företag. Men rätt använda kan nya tekniska lösningar också bidra väldigt konkret till ett hållbarare samhälle.

Att nyttja berggrunden har blivit ett allt vanligare sätt att värma svenska hus. Bergvärme fungerar med hjälp av geoenergi där grund­vattnets relativt konstanta temperatur kommer till användning. Med hjälp av djupa hål som borras ned i berg­grunden kan vattnets värme­energi utvinnas. Med en berg­värme­pump kan en villa spara upp till 80 procent av energi­förbrukningen för värme och varmvatten. Men kanske hade den här smarta och ekonomiska upp­värmnings­metoden aldrig slagit igenom om det inte varit för Sten Engwall von Scheele.

125 år av teknikutveckling

1975 uppfann han den så kallade Avantimetoden som utnyttjar tryckluftsdriven apparatur vid borrningen, vilket ledde till att värme­brunnar för berg­värme kunde borras både snabbare och billigare. Berg­värme kunde därmed bli ett alternativ för enskilda hushåll. Hans metod ingår i Tekniska museets lista på de 100 främsta uppfinningarna under det senaste seklet.

Under 2000-talet ökade intresset för energi producerad med hjälp av solenergi. Priset för solceller sjönk kraftigt till följd av satsningar på teknikutveckling och en utbyggnad av produktionskapaciteten i världen. Flera större sol­cells­anläggningar, sol­cells­parker, byggdes runt om i Sverige och enskilda hushåll började i allt större utsträckning installera egna sol­cellspaneler.

Solcellsföretaget Midsummer grundades 2004 och deras främsta produkt i dag är tunna och böjbara solceller som integreras i hustaken. För den som önskar är alltså stora och synliga solpaneler ett minne blott. I dag kan man även köpa mindre solcells­anläggningar på Ikea genom deras samarbete med företaget Svea Solar.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Att nyttja energi från en källa och överföra till en annan är dock i sig inget nytt. Den första värmepumpen för en bostad i Sverige installerades på försök redan 1948. Den använde värme från en ladugård och kallades därför ”kovärmeanläggning”. Det var vid Sveriges utsädesförenings försöksgård i Ugerup nära Kristianstad.

Men hållbara innovationer handlar inte alltid om att ta fram nya produkter eller hitta nya energikällor. Ibland kan förbättringar av redan befintliga produkter bli nog så revolutionerande. Speciellt när det är produkter som i princip alla använder. Ett sådant exempel är när Electrolux anpassade sin tillverkning för att fasa ut det miljöfarliga freonet. 1994 var kyl och frys de största elslukarna i svenska hem, de förbrukade nästan en tredjedel av hushållselen.

Elektrifieringen ändrade allt

Som kylmedium användes sedan länge klorfluorkarboner, freoner, som visat sig vara mycket skadliga för ozonlagret. Andra lösningar än freoner för att kyla testades, till exempel isobutan, men det visade sig att dessa metoder skulle öka energiförbrukningen med ytterligare 15–20 procent. Dessutom var dessa gaser lättantändliga och explosiva. Lösningen blev att bygga om skåpen, lägga allt elektriskt utanpå och utveckla gastäta termostater för isobutanet, som blev det köldmedium som kom att användas. Resultatet blev skåp som både var mindre skadliga för miljön och mer energisnåla. Bra för både plånboken och planeten.

Teknikföretagen 125 år

År 1896 grundades Verkstadsföreningen. Idag heter man Teknikföretagen och firar 125 år. Under jubileumsåret berättar Teknikföretagen sin och sina medlemmars historia genom att lyfta banbrytande innovationer som bidrog till industrins, näringslivets och samhällets utveckling.

Läs mer om projektet på www.naringslivshistoria.se!