Den gröna omställningen inom industrin är nödvändig för att klara utmaningarna i klimat­förändringens tidsålder. Dagens ny­industrialisering kan jämföras med den stora industriella om­ställningen i Sverige vid 1900-talets början – den skapar nya möjligheter men också mål­konflikter mellan nytt och befintligt. Hur kan industriell och kultur­historisk hållbarhet samverka?

Samtal mellan Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz, Swecos forsknings- och innovationsstrateg Charlie Gullström och journalisten Tobias Svanelid om Vinnova-projektet ”Målkonflikt som möjlighet” som leds av Sweco i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, Dalarnas högskola och Luleå tekniska universitet samt en rad industriföretag, kommuner och museer.