Lucka 2: A4
VISA BILDTEXT
Bild ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-02

Lucka 2: A4

Även om de flesta inte känner till de exakta måtten på ett A4-ark skulle många nog tycka att ett papper med måtten 210 × 297 mm ligger bra i handen och utgör själva sinnebilden av ett kontorspapper.

A4-formatet är idag så inarbetat att de flesta nog tar det för givet. Formatet introducerades i Sverige på 1920-talet, men det dröjde ända till andra halvan av 1940-talet innan A-serien slog igenom på allvar.

Genom en kungörelse från den 14 september 1946 skulle A-seriens format fasas in i all statlig verksamhet från och med den 1 januari 1947 och under en övergångsperiod på två år. Kungörelsen kompletterades med ett cirkulär med rekommendationer om att A4-papper skulle användas av kommuner, företag och privatpersoner vid all brevkorrespondens med statliga myndigheter.

När A4-formatet väl omfamnats av det offentliga dröjde det inte länge innan det blev helt dominerande för kontorsarbete även i privat sektor och med tiden så gott som synonym med kontorspapper.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.