Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Vi berättar om människor, händelser, produkter och företag ur näringslivets historia.

Nu kan du ladda ner och läsa samtliga nummer av Företagshistoria från 2020 alldeles gratis här på BizStories.se. Trevlig läsning!